Sprzężone dieny kwasu linolowego (conjugated linoleic acid – CLA) są związkami, które zostały odkryte dosyć niedawno, bo w 1979 roku. Wyniki dotychczasowych badań nad określeniem ich roli w organizmie zwierząt wykazały, że poszczególne dieny kwasu linolowego różnią się właściwościami od ich macierzystego związku, jakim jest kwas oktadekadienowy (cis-9, cis-12). Omawiane izomery kwasu linolowego powstają w biohydrogenacji wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w żwaczu zwierząt przeżuwających. Dlatego też największą koncentrację sprzężonych dienów kwasu linolowego odnotowuje się w tłuszczu mleka i mięsie przeżuwaczy. Związki CLA są substancjami egzogennymi dla zwierząt monogastrycznych i człowieka. 

Do tej pory naukowcy z całego świata przedstawili szerokie spektrum oddziaływania CLA w organizmie zwierząt. Właściwościami CLA, które mają znaczenie funkcjonalne i które często widzimy w reklamach prezentowanych w mediach to: przeciwzapalne oddziaływanie na organizm człowieka (w szczególności przy występowaniu chronicznych stanów zapalnych), właściwości przeciwmiażdżycowe, zapobieganie nadmiernemu odkładaniu się tkanki tłuszczowej w organizmach zwierząt i ludzi oraz przeciwnowotworowe działanie w stosunku do komórek nowotworowych – raka piersi, prostaty, okrężnicy i płuc.

Ważnym aspektem dla producentów wieprzowiny stała się możliwość wykorzystania CLA jako dodatku do paszy dla tuczników. W wielu doświadczeniach zaobserwowano, że zastosowanie suplementu CLA w paszy powodowało spadek otłuszczenia tuczników przy jednoczesnym wzroście masy mięśniowej.

Dodatkowo wzbogacanie dawki pokarmowej w sprzężone dieny kwasu linolowego powoduje zwiększenie zawartości tych związków w tkance mięśniowej i tłuszczowej świń. Fakt ten może mieć duże znaczenie z punktu widzenia żywienia człowieka. Kwasy tłuszczowe CLA, które posiadają szereg właściwości biologicznych, mogą spowodować w przyszłości, że wieprzowina wzbogacana w te związki może stać się żywnością funkcjonalną.

Warto pamiętać, że przy stosowaniu w paszy tłuszczów o wyższej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych warto pamiętać o ich dużej podatności na procesy jełczenia. Dlatego oleje powinny być zabezpieczane przed procesem nadmiernej oksydacji poprzez zastosowanie odpowiednich przeciwutleniaczy, najczęściej jest to zwiększony udział witamina E w paszy.