Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad włączyła się do działań prewencyjnych, w związku z zagrożeniem powodowanym przez wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Aby ograniczyć migrację dzików, zamyka przejścia dla zwierząt wzdłuż autostrad i dróg ekspresowych, oraz grodzi niektóre newralgiczne odcinki dróg.


Jak wynika z komunikatu, GDDKiA podjęła działania prewencyjne na polecenia premiera Morawieckiego i ministra infrastruktury. Polegają one m.in. na zamykaniu przejść dla zwierząt, przez grodzenie ich 1,5-metrową siatką.

Takie ogrodzenia pojawiły lub lada dzień pojawią się wzdłuż drogi ekspresowej S5, od skrzyżowania z autostradą A2 do A8, wzdłuż obwodnicy Wrocławia, a następnie wzdłuż autostrady A4 do granicy państwa. Podobnie stanie się wzdłuż drogi ekspresowej S3 (od skrzyżowania z A2 do skrzyżowania z A4), wzdłuż A4 od Wrocławia do Katowic, oraz na A2, od granicy z Niemcami do skrzyżowania z S5 w rejonie Poznania. Wcześniej podobne środki zaradcze podjęto wzdłuż A2 od Warszawy do skrzyżowania z autostradą A1 oraz na północ wzdłuż A1.


Na siatkach zaleźć się mają powiewające, barwne taśmy, a tam gdzie grodzenie jest niemożliwe, rozrzucane mają być środki zapachowe, odstraszające dziki.