Paszociąg koralikowy wykorzystuje się tam, gdzie jest dużo zakrętów lub gdy trzeba zostawić przejazd pod podajnikiem dla np. maszyn rolniczych, itp. Cały podajnik koralikowy składa się z kilku stałych elementów, czyli jednostki napędowej, kosza zasypowego, zsypy do karmików, rur oraz kół narożnych umieszczonych w zakrętach (łukach). System koralikowy, który spełnia wymagania dla krętej drogi zadawania paszy do koryta w danym obiekcie, może mieć długość nie większą niż 400 m. Jego maksymalny wymiar skraca się wraz ze zwiększającą się ilością krzywizn, po których jest on prowadzony.

W zależności od przestrzeni, kształtu i rozwiązań architektonicznych budynku inwentarskiego, w którym montowana jest instalacja, zawiera ona od 4 do 24 kół narożnych. Są one usytuowanych w ściśle określonych miejscach pomieszczenia, tak aby pasza mogła być dostarczona paszociągiem do każdego automatu paszowego.

Trzeba pamiętać, że przy instalacjach koralikowych, ciąg rur jest zawsze dłuższy niż przy paszociągu spiralnym. Firmy w swoich ofertach proponują rury transportowe ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, średnia wydajność takich systemów wynosi do 1400 kg paszy na godzinę. System jest sterowany automatycznie, a jego programowanie nie jest kłopotliwe. Producent może sam ustawić, do którego z karmników np. w tuczarni ma trafiać określony rodzaj mieszanki. W każdym momencie ustawienia mogą być też zmodyfikowane.

W systemach koralikowych zawsze musimy liczyć się montażem obiegu powrotnego paszy, którego nie ma przy instalacjach spiralnych przeznaczonych do pomieszczeń o prostym układzie, bez „zakrętów". Przykładowo, jeżeli w chlewni będziemy chcieli zamontować paszociąg spiralny o długość 50 m, to w przypadku paszociągu koralikowego w tym samym budynku jego długość będzie już wynosiła 100 m.

Czasami słyszy się o sytuacjach, kiedy w chlewniach dochodzi do zatkania się paszociągu. W przypadku paszociągów koralikowych najczęściej powodem tych usterek mogą być nieszczelności na łukach. Są one szczególnie niebezpieczne w okresie zimowym, gdy do środka dostanie się woda, która później zamarznie. Wtedy dochodzi do zatkania paszociągu. Innym najprostszym powodem usterki może być np. przedostanie się dużej śruby do wnętrza instalacji, lecz takie sytuacje nie zdarzają się często.