O potwierdzeniu ognisk ASF w powiecie żuromińskim na (mazowieckie) i tarnowskim (małopolskie) informowaliśmy Państwa już wczoraj:

 

 

Ogniska te zostały dziś potwierdzone przez Główny Inspektorat Weterynarii.
Przypomnijmy: ognisko w powiecie żuromińskim (23 w tym roku) potwierdzono w stadzie trzody chlewnej liczącym ponad 2 tys. zwierząt. Z kolei ognisko w powiecie tarnowskim (22 w tym roku) potwierdzono w gospodarstwie w którym utrzymywano niespełna 50 zwierząt. 

ASF znów na Podkarpaciu

Jednocześnie GIW poinformował o jeszcze jednym ognisku, o którym wcześniej nie informowaliśmy. Choroba pojawiła się w gminie Wadowice Górne w powiecie mieleckim, na obszarze włączonym do strefy różowej (obszar objęty ograniczeniami kat. II). Jest to formalnie 21 ognisko ASF w tym roku. Na chwilę obecną nie znamy liczebności stada w którym pojawiła się choroba. Jest to czwarte ognisko ASF jakie od początku roku potwierdzono na Podkarpaciu. Pozostałe trzy także stwierdzono na obszarze powiatu mieleckiego. 

Gorzej niż przed rokiem

Porównując tegoroczny przebieg "sezonu ASF" z danymi z ubiegłego roku sytuacja wydaje się wyraźnie trudniejsza: do połowy lipca 2020 na obszarze Polski potwierdzono 6 ognisk ASF (blisko 34 tys. padłych lub uśpionych zwierząt), w tym roku - już 23 (ponad 24,5 tys. padłych lub uśpionych zwierząt). Z podsumowaniami należy jednak wstrzymać się przynajmniej do końca września, kiedy to minąć powinna największa fala zachorowań. Wtedy będzie można bardziej precyzyjnie wypowiedzieć się na temat żniwa, jakie ASF zebrał w krajowych stadach trzody w tym roku.