Przypomnijmy: o fakcie wystąpienia choroby w gminie Tarłów w powiecie opatowskim informowaliśmy 10 lipca. Dane dotyczące ogniska pochodziły z raportu Głównego Inspektoratu Weterynarii, jednocześnie informacja o wystąpieniu choroby pojawiła się na publikowanej przez Inspektorat mapie. Wkrótce jednak otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach sygnały dementujące wystąpienie choroby w regionie.

 

GIW potwierdza ASF

Główny Inspektorat Weterynarii postanowił jednak sprostować wcześniejsze informacje. W przesłanym do naszej redakcji komunikacie czytamy: 

Informujemy, iż na terenie województwa świętokrzyskiego zostało wyznaczone jedno ognisko ASF u dzika (stan na dzień 19.07.2023 r.). Dnia 10 maja br. do GIW wpłynęła informacja z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach o podejrzeniu ogniska ASF u odstrzelonego dzika na terenie gminy Tarłów w powiecie opatowskim na podstawie dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń (ASFV) przeprowadzonych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Badanie PCR przeprowadzone przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krośnie wykazało brak obecności materiału genetycznego wirusa ASF w próbkach pobranych od odstrzelonego dzika. Z informacji przekazanych przez WIW Kielce wynika, iż opisywany dzik nie wykazywał objawów klinicznych sugerujących możliwość zakażenia wirusem ASF. Badanie sekcyjne, które nie wykazało zmian anatomopatologicznych charakterystycznych dla zakażeń ASFV. W związku z zaistniałą sytuacją Główny Lekarz Weterynarii poinformował Komisję Europejską o podejrzeniu wystąpienia ogniska ASF u dzika na terenie woj. świętokrzyskiego. Komisja Europejska, na podstawie przepisów prawa unijnego oraz informacji z WIW Kielce przekazanych przez GLW do KE, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną i uwarunkowania środowiskowe na terenie woj. świętokrzyskiego, bliskość do obszarów, na których ASF u dzików jest stwierdzany, uznała, iż w opisywanej sytuacji należy wyznaczyć ognisko ASF u dzika. Warto jednocześnie podkreślić, że kwestie związane ze stwierdzeniem przeciwciał anty ASFV, jako potwierdzenie ogniska u dzików są zawarte w RWK 2020/689 oraz dokumencie roboczym SANTE 7113/2015 rev 12 – czytamy w informacji przesłanej przez Główny Inspektorat Weterynarii.

ASF w województwie świętokrzyskim

Jest to pierwsze, i jak na razie jedyne ognisko ASF dzików potwierdzone na terenie województwa świętokrzyskiego. Region ten jest jednocześnie czternastym, w którym choroba wystąpiła u dzików. Wcześniej pomór pojawił się w województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, zachodniopomorskim, pomorskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Wolne od pomoru dzików pozostały jedynie województwa łódzkie i kujawsko-pomorskie.

 

Świętokrzyskie zostało natomiast dotkliwie doświadczone przez pomór w populacji świń. W 2021 roku na terenie powiatów staszowskiego, włoszczowskiego i kieleckiego ASF potwierdzono łącznie w ośmiu stadach,