Od początku roku ceny żywca wieprzowego utrzymują się na wysokim poziomie. W sierpniu br. wyniosły 5,85 zł/kg, natomiast we wrześniu - 5,91 zł/kg. Wzrost cen przekłada się na większą opłacalność chowu trzody chlewnej, co skutkuje utrzymaniem wysokiego poziomu eksportu mięsa wieprzowego. W okresie od stycznia do sierpnia br. wyniósł on 310 tys. ton wobec 327 tys. ton w roku 2018. Najwięcej mięsa wieprzowego z Polski sprowadziły Niemcy (46 tys. ton) oraz Stany Zjednoczone (ponad 34 tys. ton). Import zaliczył niewielki spadek - o 10%, a w jego strukturze dominowały: Niemcy (23%), Belgia (29%) oraz Dania (16%). Wzrost cen żywca wieprzowego wynikał m.in. ze spadku pogłowia trzody chlewnej i związanej z nim niższej podaży rynkowej. W czerwcu 2019 roku pogłowie wyniosło 10 781 tys. sztuk i było o 8,9% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Największe spadki, bo aż 13,3%, zanotowano w pogłowiu tuczników, który wyniósł 13,3%. Znacząco zmniejszyła się również liczebność loch – do poziomu 754 759.

W tak dynamicznym otoczeniu rynkowym Grupa Gobarto osiągnęła dobre wyniki finansowe po trzech kwartałach tego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 32,45 mln zł przy przychodach wyższych niż rok wcześniej (w analogicznym okresie) o blisko 10% i wynoszących 1,72 mld zł. Przychody z eksportu osiągnęły wartość 199,49 mln zł, co dało 11,58 proc. udziału w przychodach ogółem. Grupa wypracowała 68,64 mln zysku EBITDA, notując wzrost r/r aż o 61,6%, natomiast zysk netto uzyskał poziom 20,61 mln zł, a zysk ze sprzedaży – 23,12 mln zł.

Obszarem działalności, który miał największy wpływ na osiągnięte wyniki Grupy był segment Mięso i wędliny reprezentowany przez spółkę Gobarto S.A. Jego przychody były wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 11,74% i wyniosły 1,37 mld mln zł, a zysk segmentu – 20,65 mln zł. Wysoki poziom cen żywca wieprzowego poskutkował wzrostem przychodów segmentu Trzoda Chlewna  r/r o 42,14% do wartości 141,91 mln zł oraz wypracowaniem zysku w kwocie 15,39 mln zł.

Grupa Gobarto, mimo wielu wyzwań rynkowych związanych m.in. obecnością wirusa ASF oraz rosnącymi kosztami pracy, z powodzeniem realizuje nową strategię rozwoju na lata 2019-2024.

– Rosnące ceny żywca wieprzowego sprawiają, że produkcja trzody chlewnej znów zaczyna być opłacalna. Aktualnie realizujemy duże projekty inwestycyjne w zakresie rozbudowy zaplecza surowcowego. – powiedział Marcin Śliwiński, prezes zarządu Gobarto S.A.

W ramach projektu odbudowy polskiego rynku trzody chlewnej, prowadzony jest program integracji tuczu – Gobarto 500 - skierowany do hodowców trzody, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa. Dzięki współpracy z dużym producentem rolnik otrzyma pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń w budowie nowoczesnego budynku inwentarskiego, stałe miesięczne wynagrodzenie i dostęp do innowacyjnych technik hodowli. Trwają prace nad rozwojem terytorialnym projektu. Pierwsze obiekty inwentarskie działają już w województwie kujawsko-pomorskim czy wielkopolskim. W ostatnim czasie uruchomiono gospodarstwa na Mazowszu.