Ze względu na dynamiczny wzrost cen pasz, producenci żywca obawiają się poniesienia strat. Pasza stanowi podstawowy koszt produkcji, a przy tak wysokich cenach dalsza opłacalność chowu jest trudna do osiągnięcia. W związku z powyższym zakłady uboju drobiu odczuwają presję ze strony hodowców, domagających się znaczącego podniesienia cen skupu żywca, rekompensującego poniesione nakłady. W dłuższej perspektywie taka sytuacja, spotęgowana wyjątkowo niską ceną oferowaną za produkt gotowy przez kanały dystrybucji, może doprowadzić do załamania na rynku drobiu.

Jeśli wziąć pod uwagę prognozy długoterminowe, wskazujące na utrzymanie się trendu wzrostowego cen na rynku zbóż i pasz, obecny stan wydaje się być wyjątkowo niekorzystny i może pociągnąć za sobą trudne do oszacowania zmiany. Nieuniknione wydaje się zatem przeniesienie części ponoszonych kosztów na dalsze ogniwa łańcucha, takie jak dystrybucja i sprzedaż.