Gliceryna paszowa jest jednym z ubocznych produktów powstających w czasie syntezy biodiesla. Z chemicznego punktu widzenia należy do grupy alkoholi polihydroksylowych. Zbudowana jest z 3 atomów węgla, do których przyłączona jest grupa hydroksylowa. Gliceryna, to pasza typowo energetyczna – w przewodzie pokarmowym świń rozkłada się ona do glukozy, która jest podstawowym źródłem energii dla organizmu zwierzęcego. Wartość energetyczna dla trzody wynosi w przypadku gliceryny około 22 MJ EM/kg. Dodatek gliceryny jest najczęściej stosowany jako alternatywa do natłuszczania pasz. W przypadku niektórych grup trzody – zwłaszcza intensywnie rosnących tuczników i macior w fazie laktacji, ilość energii zgromadzonej w śrutach zbożowych czy paszach wysokobiałkowych może nie pokrywać zapotrzebowania organizmu.

Warto jednak wiedzieć, że to nie jedyne korzyści jakie wynikają z zastosowania gliceryny. Przede wszystkim wspomnieć należy o korzystnym wpływie jaki gliceryna wywiera na smakowitość paszy. Szczególnie ważne jest to w przypadku zwierząt młodych, i loch tuż po wyproszeniu – wtedy bowiem apetyt świń jest ograniczony a smakowitość paszy decyduje o wielkości jej pobrania.

Gliceryna to także sposób na ograniczenie utraty wody w czasie transportu zwierząt. Jej zastosowanie w dawce 100 g/szt. Pozwala zahamować utratę masy ciała w trakcie długotrwałego przewozu zwierząt.

Dopuszczalny udział gliceryny w paszy to 10 proc. składu mieszanki. Jej udział zależy jednak od składu jakościowego i ilościowego paszy, przy bilansowaniu składu paszy należy bowiem zwrócić uwagę na zachowanie optymalnego poziomu energii.