Frederic Grimaud, prezes zarządu Grupy Grimaud, tłumaczył podczas konferencji Choice Genetics jak ważne są różne są upodobania kulinarne konsumentów na całym świecie.

- Przykładowo Chińczycy zapłacą nam więcej za mięso z większym udziałem słoniny w tuszy. Z kolei upodobania Europejczyków są zupełnie odmienne. Dlatego musimy dostarczać odpowiednie świnie na konkretny rynek. Przy tym, zawsze mamy na uwadze, aby mięso było zdrowe o wysokiej jakości ale też w przystępnej cenie. W tym celu cały czas zajmujemy się poprawianiem ekonomiki produkcji świń tak, aby na poziomie gospodarstwa jak najlepiej ograniczayć koszty produkcji jednego tucznika.

Frederic Grimaud zwrócił uwagę na to, że przy walce o optymalną cenę dla konsumenta niezbędna jest stała poprawa wydajności tucznej, rzeźnej i wyników w rozrodu zwierząt hodowanych.
 
- W ciągu 10 ostatnich lat udało nam się poprzez pracę hodowlaną zwiększyć końcową żywą masę świń o 1 kg przy zmniejszonym wykorzystaniu paszy w całym tuczu o 200 g. Jest to bardzo duże osiągnięcie, gdy spojrzymy na to w ujęciu globalnym. Ta poprawa wykorzystania paszy o 200 g przez jedną świnię w całym tuczu spowodowała, że globalne zapotrzebowanie na paszę zmniejszyło się. W efekcie potrzeba było mniej ziemi uprawnej, aż o 23 mln ha, aby zaspokoić potrzeby pokarmowe trzody chlewnej – mówił Grimaud.

Nikomu nie trzeba też przypominać, jak duży udział w kosztach ogólnych w produkcji świń stanowi pasza. Grupa Grimaud, w tym jej dział trzody chlewnej – Choice Genetics, cały czas pracuje nad tym aby poprawić na drodze hodowlanej wykorzystanie paszy przez ich zwierzęta.

- Staramy się innowacyjnie podchodzić do tego zagadnienia. Podczas oceny wczesnego i późnego wzrostu zwierząt wykorzystujemy zaawansowane technologie i programy komputerowa do prognozowania i szacowania wyników. Zwracamy też dużą uwagę na to jak duży wpływ na przyrosty ma konkurencja w grupie. Dlatego badamy wpływ selekcji grupowej i rodzinnej na wyniki tuczu w trakcie wychowu zwierząt– wyjaśniał Grimaud.

Na budowanie wysokiej jakości zwierząt hodowlanych, znaczący wpływ ma ich odpornośc zdrowotna, która w pewnym stopniu też jest uwarunkowana genetycznie.

– Aby hodować zwierzęta o jak najlepszej odporności, cały czas utrzymujemy różnorodność genetyczną naszych stad zarodowych, dobieramy zwierzęta pod kątem różnych środowisk klimatycznych, a także pod kątem tolerancji na choroby – u niektórych jest ona niższa z kolei u innych wyższa. Wykorzystujemy te wszystkie elementy kierując się zasadą, że zdrowe zwierzęta to lepsze wyniki produkcyjne i większy zysk dla producenta – mówił Frederic Grimaud podczas konferencji Choice Genetics Polska, która się odbyła w Ossie k. Rawy Mazowieckiej 24.10.2013 r.