Do 4 lutego 2015 r. na terytorium Polski stwierdzono 31 przypadków ASF u dzików. Ostatni z nich potwierdzono 20 stycznia. - Obszar występowania przypadków ograniczony jest do czterech gmin w dwóch powiatach. Są to gminy: Szudziałowo i Krynki w powiecie sokólskim oraz Michałowo i Gródek w powiecie białostockim. Wszystkie przypadki stwierdzono w odległości nie przekraczającej 20 km od granicy z terytorium Białorusi - wskazuje Marek Pirsztuk.

Jak dotąd w Polsce stwierdzono też 3 ogniska ASF u świń: 23 lipca i 8 sierpnia 2014 oraz 31 stycznia 2015 r. - Dwa pierwsze ogniska stwierdzono na terenie gminy Gródek w powiecie białostockim, w odległości 2,5 i 13 km od granicy z Białorusią. Choroba wystąpiła w małych gospodarstwach przyzagrodowych, posiadających odpowiednio 8 świń i 1 świnię, utrzymywanych na własne potrzeby. Trzecie ognisko stwierdzono na terenie gminy Sokółka w powiecie sokólskim, 8 km od granicy. Ogniska te były jednostkowymi zdarzeniami epizootycznymi, które szybko wyeliminowano, co zapobiegło ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby - zaznacza Główny Lekarz Weterynarii. - Nie doszło do dalszego rozprzestrzenienia ASF z tych ognisk do innych gospodarstw - dodaje.

Zwraca również uwagę, że sytuacja epizootyczna w Polsce różni się od obserwowanej w innych państwach UE, w których w zeszłym roku po raz pierwszy doszło do stwierdzenia ASF (były to: Litwa, Łotwa i Estonia). - W Polsce stwierdzono najmniej ognisk ASF, zarówno w skali roku, jak i średnio na miesiąc, jak również najmniej ognisk, za wyjątkiem Estonii, gdzie ognisk ASF u świń w 2014 r. nie stwierdzono - tłumaczy Pirsztuk. Jednocześnie podkreśla, że wyznaczone obszary objęte restrykcjami, analogiczne do obowiązującego w Polsce obszaru objętego ograniczeniami i ochronnego, są w krajach bałtyckich większe niż w naszym kraju.

7 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, który umożliwia realizację programu bioasekuracji. - Zasadniczym celem wprowadzenia tej regulacji jest zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się ASF w Polsce poprzez podniesienie poziomu bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na obszarze objętym ograniczeniami. Można to osiągnąć dzięki rozwojowi szeroko rozumianej infrastruktury i wdrożonych procedur, mających na celu zapobieganie przeniesieniu chorób zakaźnych zwierząt - wyjaśnia szef Głównego Inspektoratu Weterynarii. - Regulacja zakłada także ograniczenie w tym obszarze liczby gospodarstw, które nie spełniają wymogów bioasekuracji, co tym samym stwarza ryzyko przeniesienia ASF - dodaje.

- Zminimalizowanie ryzyka możliwe jest poprzez dążenie do sytuacji, w której na obszarze objętym ograniczeniami świnie będą utrzymywane wyłącznie w gospodarstwach o poziomie bioasekuracji zapewniającym zabezpieczenie przed introdukcją wirusa ASF do gospodarstwa i tym samym rozprzestrzenianiem choroby - precyzuje Pirsztuk. - W dłuższej perspektywie podjęte działania przyczynią się do szybszej eliminacji ASF z terytorium Polski, a co za tym idzie odzyskanie wolności od tej choroby, zniesienie obowiązujących restrykcji i odzyskanie możliwości eksportu wieprzowiny i produktów wieprzowych do państw trzecich - zaznacza Główny Lekarz Weterynarii.