Główny Lekarz Weterynarii Mirosław Welz w przesłanym do Krajowej Rady Izb Rolniczych piśmie przypomina o konieczności posiadania planów bezpieczeństwa biologicznego przez rolników utrzymujących świnie. Zgodnie z zarządzeniem Komisji Europejskiej będą one wymagane od 1 listopada br.

"Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary." - czytamy we wspomnianej informacji.

Dowiadujemy się również, iż Inspekcja Weterynaryjna od kwietnia 2021r. przeprowadziła w tym zakresie 17.792 szkoleń i kontroli instruktażowych gospodarstw dla rolników utrzymujących świnie. Wzory dokumentów potrzebnych do sporządzenia planu bezpieczeństwa gospodarstwa są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii. Trzeba tu zauważyć, że nieco inne wymogi i wzory dokumentów stosowane są dla gospodarstw utrzymujących do 300 sztuk świń średniorocznie i nie zatrudniających pracowników, a inne w stosunku do posiadaczy chlewni produkujących powyżej 300 sztuk świń średniorocznie.

- Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK 2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej - zastrzega GLW.

- Apeluję do rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie
w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF o jak najszybsze sporządzenie planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia
u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r. - pisze dr n Mirosław Welz.