Podczas dzisiejszej konferencji w MRiRW minister Puda wraz z Głównym Lekarzem Weterynarii zaprezentowali program odbudowy gospodarstw rolnych po ASF. Opiera się on na trzech filarach, tj. wsparciu bioasekuracji, pomocy bezpośredniej oraz odbudowie gospodarstw.

Jak podkreślił minister rolnictwa, w programie przewidziane są również zmiany, które będą efektywniej wpierać odbudowę stad.

– To bardzo istotne, aby po tym trudnym okresie wspierać rolników w odbudowie stad, czyli w zakupie nowych loch, aby polscy rolnicy mogli kupować warchlaki bezpośrednio od polskich producentów – mówił minister.

Wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej

Z kolei Główny Lekarz Weterynarii, Mirosław Welz, podkreślił konieczność wzmocnienia Inspekcji Weterynaryjnej w celu zwiększenia skuteczności walki w ASF.

– ASF rozwija się w dalszym ciągu, występuje już także u naszych zachodnich sąsiadów i w praktycznie całej Europie. Właśnie zaczął się gorący okres tej choroby. To jest wróg, którego nie widać, ale efekty jego działania są zauważalne. To jest wojna z wirusem, a żeby wygrać wojnę trzeba dysponować armią, dlatego też będę wnioskował do ministra o wsparcie działań zmierzających do wsparcia kadrowego Inspekcji Weterynaryjnej. Musimy mieć większą armię, żeby stawić temu czoła – podkreślił GLW.

Baza diagnostyczna Inspekcji Weterynaryjnej

Wszelkie działania prewencyjne oraz zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się wirusa podejmowane są po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych, dlatego podstawową kwestią w walce z pomorem jest szybka diagnostyka.

– Wzmocnienie Inspekcji Weterynaryjnej jest jednym z kolejnych postulatów, które będziemy realizować. Podobnie jak zwiększenie ilości laboratoriów. Wczoraj otworzyliśmy kolejne laboratorium we Włocławku. Obecnie przymierzamy się do tego, aby nowe laboratorium powstało również w województwie łódzkim. Prawdopodobnie będzie to Piotrków Trybunalski. Działania te mają usprawnić diagnostykę i sprawić, żeby małe i średnie gospodarstwa czuły się bardziej bezpieczne – dodał minister Puda.

Jak podkreślił szef resortu rolnictwa, podejmowane są również starania, mające na celu uruchomienie uboju zwierząt ze stref objętych ograniczeniami w kolejnych zakładach ubojowych.