• W pierwszym kwartale 2022 r. liczba stad trzody chlewnej zmniejszyła się o 5,7% do 66 tys. 
  • Pogłowie świń wynosi obecnie 9,79 mln. Od stycznia malało w średnim tempie 4,6 tys. świń dziennie.
  • Statystyczne stado urosło do 148 świń.

W Polsce mamy zarejestrowanych 66,2 tys. stad trzody chlewnej – wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) z 31 marca 2022 r. Oznacza to, że na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy ich liczba zmniejszyła się o 5,7%. Dziennie ubywało średnio 51 stad. Dla porównania średnia dzienna dla 12 miesięcy minionego roku wynosiła 92 stada.

Nieopłacalność produkcji świń

Powodem zmniejszającej się liczby hodowli jest m.in. nieopłacalność produkcji. Dodatkowo, choć w ostatnim kwartale Główny Inspektorat Weterynarii nie stwierdził u trzody chlewnej nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), większość kraju wciąż pozostaje w strefach objętych ograniczeniami. Przypomnijmy, że w 2021 r. mieliśmy w Polsce aż 124 ogniska ASF, w których znajdowało się przeszło 42 tys. świń.  

Połowa hodowli świń w 3% gospodarstw

3% największych gospodarstw, tj. posiadających ponad 1000 sztuk trzody chlewnej, odpowiada za ponad połowę hodowli świń w Polsce. W ciągu kwartału statystyczne stado powiększyło się o trzy świnie i obecnie liczy ich 148.

 

Przy utrzymaniu obecnego trendu spadkowego już za 2-3 miesiące możemy mieć w Polsce o połowę mniej hodowli niż na koniec 2019 r.

Dramatycznie niskie pogłowie świń

Pogłowie trzody chlewnej w Polsce wynosi obecnie 9,79 mln sztuk trzody chlewnej, w porównaniu do 10,14 mln z początku roku. W ciągu kwartału liczba świń spadła o 355 tys. (tj. 3,5%), co daje średnią 4,6 tys. każdego dnia.   

Na minusie jest jedenaście województw. Wśród nich największe spadki zaliczyły zachodniopomorskie (-41,2%), dolnośląskie (-12,9%) i lubuskie (-7,8%). Wzrosty odnotowały m.in. woj. podlaskie (8,4%), małopolskie (5,5%) i opolskie (1,4%).

Od lat obserwujemy w Polsce profesjonalizację hodowli przejawiającą się w zmniejszaniu się liczby małych stad i rosnącej liczbie dużych. Dane za kwartał pokazują dalsze wzrosty zarówno liczby hodowli powyżej 100 sztuk, jaki i znajdującego się w nich pogłowia. Choć uwagę zwraca również rosnąca liczby stad do 10 sztuk, na podstawie danych wyłącznie z 3 miesięcy nie jest uzasadnione wyciąganie jakikolwiek wniosków.