W związku z przejęciem Goodvalley rozbudowuje bank gruntów ornych Grupy na podstawie 20-letniej umowy najmu pobliskich 530 ha gruntów.

Przejęcie zwiększa moce produkcyjne Goodvalley o około 2 tys. loch i powiązane miejsca odstawienia od maciory zgodnie ze strategią Grupy dotyczącą ciągłego zwiększania zdolności. Ferma w Gniewnie została założona w 1980 roku, a Goodvalley przejmuje farmę od PPZ Przybkowo w celu zainwestowania w obiekty i modernizacji jednostki produkcyjnej do standardów jakości Grupy w zakresie wydajności, bezpieczeństwa pracy, dobrostanu zwierząt czy bezpieczeństwa biologicznego.

- Przejęcie gospodarstwa w Gniewnie i rozbudowa naszego banku ziemi w Polsce są ważnymi krokami dla Goodvalley. Wciąż widzimy wielkie możliwości na polskim rynku i podejmiemy niezbędne inwestycje w ulepszanie gospodarstwa, aby zapewnić idealne dopasowanie do zintegrowanego i zrównoważonego modelu biznesowego Goodvalley - mówi dyrektor generalny grupy Hans Henrik Pedersen.

Gospodarstwo w Gniewnie zatrudnia 40 pracowników. Po przejęciu Goodvalley będzie posiadał 26 zakładów produkcyjnych i bank gruntów rolnych o powierzchni 14 tys. hektarów uprawnych w Polsce, co stanowiło 64% przychodów Grupy i 56% Skorygowanej * EBITDA w I kwartale 2020 roku.