Obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, gdzie zewnętrzna granica obszaru zapowietrzonego przebiega w sposób następujący:

a) od wschodu: od miejscowości Malawicze Dolne w kierunku północnym, wzdłuż drogi do miejscowości Poniatowicze,
b) od północy: drogą z miejscowości Poniatowicze do miejscowości Kundzin,
c) od zachodu: drogą od miejscowości Kundzin, przez miejscowość Orłowicze, do miasta Sokółka - os. Buchwałowo,
d) od południa: drogą od miasta Sokółka - os. Buchwałowo, przez miejscowości Szyszki, Bohoniki, do miejscowości Malawicze Dolne.

Obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar, o którym mowa powyżej, gdzie zewnętrzna granica obszaru zagrożonego przebiega w sposób następujący:

a) od wschodu: od miejscowości Zubrzyca Mała, wzdłuż wschodniej granicy państwa, do miejscowości Kuźnica,
b) od północy: drogą od miejscowości Kuźnica, poprzez miejscowości Wojnowce, Cimanie, Gliniszcze Małe, do miejscowości Sokolany,
c) od zachodu: drogą od miejscowości Sokolany, przez miejscowość Sierbowce, do miejscowości Wierzchłowce,
d) od południa: drogą od miejscowości Wierzchłowce, przez miejscowości Słojniki, Dziewiczy Ług, Knyszewicze, do miejscowości Zubrzyca Mała.

W 3-kilometrowej strefie zakończono już przegląd gospodarstw i podjęto decyzję, że ok. 70 świń zostanie w piątek zutylizowanych - poinformował Mirosław Czech z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku. Dodał, że przegląd gospodarstw trwa wciąż w tzw. strefie zagrożonej.
Rolnicy za zutylizowane świnie mają otrzymywać odszkodowania.