Spadek pogłowia wystąpił we wszystkich grupach produkcyjno-użytkowych trzody chlewnej.

Według GUS na początku czerwca 2021 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11 mln 33,3 tys. sztuk i było niższe o 399,2 tys. sztuk (o 3,5 proc.) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2020 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2020 r. - niższe o 694,1 tys. sztuk, tj. o 5,9 proc.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2020 r. o 59,6 tys. sztuk (o 7,5 proc.) do poziomu 735,2 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 43,3 tys. sztuk (o 7,9 proc.) do 506,9 tys. sztuk. W stosunku do grudnia 2020 r. liczba loch na chów zmniejszyła się o 79,8 tys. sztuk (o 9,8 proc.), w tym loch prośnych o 39,7 tys. sztuk, tj. o 7,3 proc.

W czerwcu br. 21,4 proc. w strukturze stada trzody chlewnej stanowiły prosięta o wadze do 20 kg; warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg - 29,2 proc.; trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój - 42,6 proc.; trzoda chlewna o wadze powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów - 6,8 proc. (w tym lochy na chów razem - 6,7 proc., a w tym lochy prośne - 4,6 proc.).

W pierwszej połowie tego roku (wg danych wstępnych) import żywej trzody chlewnej wyniósł 3 mln 381 tys. sztuk i był o 5,3 proc. niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym import prosiąt i warchlaków zmniejszył się o 7,4 proc., a świń hodowlanych czystorasowych i macior zmniejszył się o 11,6 proc.

Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 32,7 kg wobec 30,4 kg w 2020 r.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa: wielkopolskie (38,2 proc.), mazowieckie (11,5 proc.), kujawsko-pomorskie (9,4 proc.) i łódzkie (9,2 proc.). Najmniejsze udziały miały województwa: lubuskie (0,7 proc.), podkarpackie (1 proc.), małopolskie (1,1 proc.) i dolnośląskie (1,5 proc.).

W czerwcu 2021 r. cena żywca wieprzowego w skupie (5,42 zł za kg) była zbliżona do notowanej przed miesiącem, natomiast w skali roku spadła o 2,6 proc.

Nadal utrzymuje się stan zagrożenia chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF). W pierwszej połowie 2021 roku Główny Inspektorat Weterynarii zarejestrował 11 ognisk ASF u świń; choroba ta dotknęła 24,1 tys. zwierząt.