Według wstępnych danych pogłowie świń w grudniu 2016 r. liczyło 11 107,5 tys. sztuk było wyższe o 517,3 tys. sztuk było w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 4,9 proc. Zwiększyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada, najwięcej prosiąt o 8,4 proc. i loch prośnych o 8,2 proc.

Stado loch na chów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2015 r. o 44,2 tys. sztuk (o 5,4 proc.) do poziomu 858,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych wzrosło o 44,3 tys. sztuk (o 8,2 proc.) do 581,5 tys. sztuk. W stosunku do czerwca 2016 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 4,9 tys. sztuk (o 0,6 proc.), a macior prośnych zmniejszyła się o 4,6 tys. sztuk, tj. o 0,8 proc.

W strukturze stada trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój stanowiła 38,4 proc., a trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów - 7,9 proc., w tym: lochy na chów - 7,7 proc. Prosięta o wadze do 20 kg stanowiły - 25,1 proc., a warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg - 28,5 proc.

Jak podał GUS, nadal utrzymuje się duży import młodych świń o wadze do 50 kg. Do grudnia import ten wyniósł 4880,9 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. o 5,2 proc., a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła 30,1 kg. Dodatkowo w tym okresie wystąpił trzykrotny wzrost importu świń hodowlanych.

W 2016 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,65 zł i była o 8,1 proc. wyższa od notowanej w 2015 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,61 zł wykazując wzrost o 1,5 proc. w stosunku do notowanej przed rokiem.

W grudniu 2016 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 5,03 zł w skupie, a na targowiskach 4,96 zł, tj. odpowiednio o 31 proc. i o 11,5 proc. więcej niż w grudniu 2015 r.