Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły w grudniu 5,57 zł/kg i były wyższe o 7,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 43,2 proc. w stosunku do grudnia 2010 r. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 5,34 zł/kg i były wyższe niż w listopadzie o 3,3 proc., natomiast w skali roku wzrosły o 33,5 proc. Za prosię na chów płacono średnio 151,94 zł/szt., tj. o 10,2 proc. więcej niż przed miesiącem i o 41,4 proc. więcej niż przed rokiem.

W grudniu poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (7,1 wobec 6,6 w listopadzie), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 6,8 i 6,4). Ceny skupu żywca wołowego (6,35 zł/kg) wzrosły w stosunku do listopada o 3,9 proc., a w skali roku o 23,1 proc.

Ceny bydła rzeźnego na targowiskach wynosiły 6,04 zł/kg i były wyższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 4,3 proc., ale o 25,8 proc. w ujęciu rocznym. Ceny skupu drobiu rzeźnego wzrosły do poziomu 4,34 zł/kg o 3,1 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Za 1 hl mleka płacono w skupie 129,28 zł, tj. o 1,9 proc. więcej niż przed miesiącem i o 9,3 proc. więcej niż w 2010 r.