W zeszłym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące cen najważniejszych produktów rolnych w grudniu 2016 roku. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku, na szczególną uwagę zasługuje bardzo duży skok cen żywca wieprzowego. W grudniu 2016 wyniosła ona średnio 5,03 zł/kg, będąc tym samym o 31 proc. wyższa niż w grudniu 2015 roku i o 2,5 proc. wyższa niż w listopadzie 2016 roku.

Ciekawa jest również bardzo wyraźna podwyżka cen mleka. Według danych za zeszły miesiąc wyniosły one 135,97 zł/hl, będąc tym samym o 20,4 proc. wyższa niż w grudniu 2015 roku.

W przypadku żywca wołowego wzrost cen jaki nastąpił w ciągu ostatniego roku jest minimalny. Za dorosłe bydło opasowe płacono w grudniu przeciętnie 6,22 zł/kg, a za cielęta – 6,55 zł/kg. Wzrost cen wyniósł odpowiednio 1 i 0,8 proc.

W ciągu ostatniego roku spadła natomiast cena skupu żywca drobiowego: w grudniu znajdowała się ona na poziomie 3,53 zł/kg, będąc tym samym o 4,9 proc. niższa niż na koniec 2016 roku.