Jakość wody używanej w produkcji trzody odpowiada zarówno za kondycję zwierząt, jak i osiągane przez producentów wyniki. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne mogą być przyczyną wystąpienia biegunek, szczególnie u młodych zwierząt. Nie trzeba wspominać jak groźne mogą być skutki tych zaburzeń.

Niepożądany smak wody może również być przyczyną niższego jej pobrania, co negatywnie wpływa na ilość pobranej mieszanki. Bezpośrednio odpowiada to za pogorszenie przyrostów tuczników. Niestety, sam fakt wykorzystania wody wysokiej jakości (np. pochodzącej ze studni głębinowej) nie daje gwarancji, że woda o pożądanych parametrach dotrze do poideł. Niski poziom higieny instalacji wodnej w budynku może bowiem w łatwy sposób pogorszyć jakość wody wykorzystywanej w pojeniu świń. Skutki tego stanu rzeczy mogą być poważne – oprócz wspomnianych wyżej zagrożeń związanych z gorszą kondycją i słabszymi wynikami produkcyjnymi stada, zanieczyszczenia w instalacji mogą być także przyczyną zapychania się poideł. Dlatego warto jest zadbać o właściwy poziom higieny instalacji wodnej w obiekcie. Największym zagrożeniem są w tym przypadku osady kamienia zbierające się we wnętrzu rur i innych elementów instalacji. Stanowią doskonałe siedlisko rozwoju szkodliwych drobnoustrojów. Inny rodzaj zanieczyszczeń to tzw. biofilm, czyli śluzowate nacieki będące wynikiem bytowania drobnoustrojów wewnątrz instalacji.

W zależności od materiału z jakiego wykonana jest instalacja, do czyszczenia i dezynfekcji użyć należy różnego rodzaju preparatów: w przypadku instalacji wykonanej z rur PVC, lub innego materiału odpornego na korozję, dobrze sprawdzają się preparaty na bazie kwasów lub zasad. Skutecznie rozpuszczają one osady, jednocześnie dezynfekując wnętrze rur. Niestety, ich zastosowanie w instalacjach stalowych powoduje szybką korozję elementów rurociągu, dlatego w tym przypadku lepiej jest zastosować preparaty na bazie nadtlenku wodoru, które są mniej reaktywne. Sam zabieg dezynfekcji polega na napełnieniu instalacji roztworem środka dezynfekującego i pozostawienie na odpowiedni czas (najczęściej są to 24 godziny). Po upłynięciu tego czasu, instalację należy dokładnie wypłukać czystą wodą. Higienizację systemów wodnych w chlewniach zaleca się wykonywać po zakończeniu każdego rzutu. 

Przykładowe preparaty wykorzystywane w dezynfekcji instalacji wodnych, to Intra Hydrocare (1-3 proc. roztwór, koszt około 50 zł/l), Ecocid S (1 proc. roztwór, koszt około 50 zł/kg), Steril – Clean (1-2 proc. roztwór, koszt około 15 zł/l) czy Instal – Clean (1 – 1,5 proc. roztwór, koszt około 100 zł/kg).