Końcówka 2020 roku stała pod znakiem dramatycznie niskich cen skupu trzody chlewnej w Polsce, jak czytamy w najnowszym Agro Nawigatorze PKO BP przeciętna cena skupu w 1 tyg. grudnia była aż o 38% (dane z MRiRW) niższa niż przed rokiem i jednocześnie najniższa od blisko 5 lat.

Główne przyczyny tej sytuacji, to nadal trwające ograniczenia w sektorze HoReCa wynikające z pandemii koronawirusa, a w związku z tym i znacznie niższy popyt na wieprzowinę. Poza tym, szerzący się w populacji dzików ASF na terenie Niemiec. Mimo, że choroba występuje w populacji zwierząt dziko żyjących, to ta sytuacja ogranicza możliwości eksportu wieprzowiny do sporej części państw trzecich, które nie uznają regionalizacji w zakresie występowania chorób zakaźnych zwierząt, są to m.in. Chiny.  

Mimo tego, dr Mariusz Dziwulski w Agro Nawigatorze zwraca uwagę, że spadek eksportu wieprzowiny z Niemiec w kierunku Chin został nadrobiony za sprawą zwiększenia eksportu z Hiszpanii.

- Uwagę zwraca fakt, że w październiku wzrost unijnego eksportu wieprzowiny do Chin jedynie spowolnił (do +23% r/r wobec +61% r/r we wrześniu i +97% r/r w sierpniu). Spadek sprzedaży z Niemiec (-37 tys. t) z nawiązką został skompensowany większym eksportem z Hiszpanii (+59 tys. t). Z jednej strony odbudowujące się pogłowie świń w Chinach nie daje podstaw by oczekiwać istotnej poprawy sytuacji od strony popytu eksportowego w kolejnych miesiącach. Z drugiej strony perspektywa szczepień na COVID-19 napawa większym optymizmem w zakresie odbudowy zapotrzebowania na rynku wewnętrznym (mniejsze ryzyko lockdownów w 2021). Historycznie niska opłacalność chowu świń w UE może doprowadzić do spadku pogłowia, co może również oddziaływać w kierunku wzrostów cen w dalszych miesiącach 2021 – czytamy w analizie.

Warto pamiętać, że za sprawą dotacji, ale i kompleksowego programu wsparcia postępuje odbudowa chińskiego pogłowia świń, po tym jak w ostatnich latach zostało zdziesiątkowane z powodu ASF. Z miesiąca na miesiąc słyszymy o kolejnych fermach trzody chlewnej, które powstają w Państwie Środka. W ostatnim czasie informowaliśmy o wręcz gigantycznej realizacji czołowego producenta trzody chlewnej w Chinach -  Muyuan Foods, który kończy budowę kompleksu hodowlanego. W jednym miejscu ma być utrzymywanych więcej świń, niż gdziekolwiek indziej na świecie - aż 84 tys.

Jak czytamy w komentarzu dr. Mariusza Dziwulskiego, autora Agro Nawigatora - Proces odbudowy chińskiego pogłowia jest wyraźnie większy od oczekiwań, niemniej, wciąż jest ono znacząco mniejsze w porównaniu do okresu sprzed ASF (2018). Prawdopodobny jest zatem dalszy wzrost chińskiego importu wieprzowiny w 2021, choć nie tak dynamiczny jak w 2020. Według danych chińskiego resortu rolnictwa ceny wieprzowiny w Chinach na początku 4q20 odnotowały pierwszy spadek w relacji rocznej po trwających od marca 2019 r. znaczących wzrostach. W listopadzie spadek cen wyniósł -19% r/r, niemniej wieprzowina w Chinach była wciąż znacząco droższa niż przed dwoma laty.

Chcesz sprzedać bądź kupić trzodę chlewną? Zostaw swoje ogłoszenie na gieldarolna.pl!