Jednak wyraźnie spadająca liczba niezaproszonych loszek wskazuje, że hiszpańscy producenci prosiąt wyhamowują.

Hodowcy trzody chlewnej w Unii Europejskiej, a zwłaszcza w tym kraju, muszą w tym roku zmagać się z gwałtownie zwiększonymi kosztami paszy i innymi kosztami produkcji, a w niektórych przypadkach masowo redukują hodowlę.

Inaczej jest w Hiszpanii, gdzie produkcja trzody chlewnej wciąż rośnie, choć w znacznie wolniejszym tempie niż wcześniej. Według wstępnych danych hiszpańskiego ministerstwa rolnictwa (MAPA), w ciągu 12 miesięcy do początku maja 2022 r. pogłowie trzody chlewnej zwiększyło się o 146 tys. zwierząt, czyli 0,5 proc., do nowego rekordu 32,55 mln sztuk.

Mniej świń iberyjskich

Wzrost w normalnym stadzie świń był jeszcze wyraźniejszy i wyniósł 1,3 proc. do 29,51 mln sztuk, ale spadek o 7,2 proc. do 3,04 mln świń iberyjskich spowolnił wzrost całego stada. W zależności od sposobu żywienia i hodowli mięso zwierząt iberyjskich jest znacznie droższe niż mięso z klasycznych ras świń. W czasach kryzysu gospodarczego trudniej jest jednak sprzedawać, dlatego oczywiście zmniejszono pogłowie.

Znaczący wzrost  liczby prosiąt i spadek tuczników

Interpretując dane, należy zauważyć, że wzrost w całym stadzie świń w Hiszpanii wynikał zasadniczo ze znacznie większej liczby prosiąt. Według wstępnych danych MAPA, w majowym spisie było 9,7 mln zwierząt o wadze poniżej 20 kg; to o około 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

Wiosną hiszpański popyt importowy na prosięta wyraźnie wzrósł z powodu problemów zdrowotnych zwierząt w stadzie loch. Znalazło to również odzwierciedlenie w mniejszej liczby tuczników powyżej 50 kg, która spadła o 5,3 proc. do 13,02 mln w porównaniu z poprzednim rokiem.

Producenci prosiąt spowalniają dalszy wzrost pogłowia

Liczba loch w Hiszpanii, która ma znaczenie dla dalszego rozwoju produkcji, nieznacznie wzrosła w porównaniu z majem 2021 r., a mianowicie o ok. 10 tys. sztuk lub 0,4 proc. do 2,67 mln. U ciężarnych matek Odnotowano wzrost liczby ciężarnych zwierząt o 1,0 proc. Uderzające jest jednak to, że nastąpił znaczny spadek o 7,5 proc. do 275 tys. liczby loszek krytych po raz pierwszy. Spadek loszek, które nie były jeszcze kryte, był jeszcze wyraźniejszy i wynosił 9,2 proc. do 333,5 tys. zwierząt.