W pierwszej połowie bieżącego roku, hiszpański sektor produkcji wieprzowiny wyeksportował 752,3 tys. ton świeżej/mrożonej wieprzowiny. To o 29 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Wówczas Hiszpania sprzedała „zaledwie” 584,6 tys. ton mięsa wieprzowego.

Wzrost całkowitej wartości eksportu hiszpańskiego mięsa wynika w głównej mierze ze znaczącego zwiększenia wysyłek do krajów azjatyckich. Eksport mięsa do krajów UE w tym okresie dość wyraźnie spadł. W pierwszej połowie roku do krajów wspólnoty sprzedano 18 tys. ton mięsa mniej niż w 2015 roku. Najbardziej spadł eksport wieprzowiny do Portugalii (-21 proc.) i Francji (-13 proc.). Wzrosła natomiast ilość mięsa wysyłanego do Polski (+17 proc) i do Włoch (+11 proc.).

Za dynamiczny wzrost eksportu hiszpańskiej wieprzowiny odpowiada przede wszystkim blisko trzykrotne zwiększenie ilości wysyłanego mięsa do Chin. W pierwszej połowie roku rynek ten wchłonął 147 tys. ton hiszpańskiej wieprzowiny, blisko 100 tys. ton więcej niż przed rokiem. Wzrósł także eksport hiszpańskiego mięsa do Japonii (+19 proc.) i Korei Południowej (+13 proc.).