Jak czytamy w komentarzu Związku, zmniejszenie liczby loch i pogłowia trzody chlewnej w 2023 r. jest częściowo kompensowane przez zwiększony import prosiąt do UE, głównie z Holandii i Portugalii, który może być kontynuowany w 2024 roku. Ten import świń z UE złagodził redukcję ubojów krajowych w 2022 roku, aby zaspokoić popyt rzeźni - wynika z analizy ekspertów amerykańskiego Departamentu Rolnictwa USDA.

PRRS psuje rynek

W 2022 r. niższa produkcja trzody chlewnej w Hiszpanii została również zaostrzona przez kilka ognisk zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRS) w Katalonii i Aragonii, ale została zrekompensowana przez duży import świń wewnątrz UE. Według hiszpańskich źródeł obecna sytuacja związana z PRRS jest pod kontrolą. Rekordowo wysokie ceny nakładów w 2022 roku w sektorze trzody chlewnej spowodowały dwuprocentową redukcję całkowitego uboju do 56,657 mln sztuk i 5 mln ton wieprzowiny. Od tego czasu ceny wieprzowiny gwałtownie wzrosły.

 

Duży wzrost cen wieprzowiny

Według oficjalnych danych hiszpańskiego ministerstwa rolnictwa w 2022 roku krajowe ceny wieprzowiny w Hiszpanii wzrosły o prawie 14% z powodu wyższej inflacji w żywności i wyższych kosztów produkcji wynikających z konfliktu na Ukrainie. W ubiegłym roku spożycie świeżego mięsa wieprzowego w hiszpańskich gospodarstwach domowych spadło o prawie 11%, podczas gdy spożycie produktów wieprzowych zmniejszyło się o prawie 9%. Na początku 2023 roku Hiszpania przyjęła środki mające na celu złagodzenie inflacji żywności poprzez obniżenie podatku od wartości dodanej (VAT) z 4% do 0% na podstawowe produkty spożywcze (z wyłączeniem produktów mięsnych) do grudnia 2023 roku.

Hiszpania wciąż przoduje w eksporcie wieprzowiny

Według Trade Data Monitor (TDM) Hiszpania w 2022 roku nadal była głównym eksporterem wieprzowiny i produktów wieprzowych na świecie, wynoszącym 2,7 mln ton ekwiwalentu wagowego tuszy (CWE) wieprzowiny o wartości 7 miliardów dolarów. Hiszpania eksportuje głównie mrożone i schłodzone mięso wieprzowe, szynki i łopatki z kością, soloną/ wędzoną wieprzowinę oraz podroby. Jednak w 2022 roku eksport mięsa wieprzowego z Hiszpanii spadł o 4,4% w porównaniu z 2021 rokiem ponieważ Chiny zmniejszyły swój popyt. Tymczasem wzrost na rynkach azjatyckich, takich jak Japonia, Korea Południowa, Filipiny i Tajwan, częściowo zrekompensował 50. procentowy spadek sprzedaży do Chin, osiągając około 521 000 ton (CWE) hiszpańskiej wieprzowiny. Inne ważne rynki spoza UE to Malezja, Nowa Zelandia, Chile, Meksyk, Kuba, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Kanada. Z drugiej strony, hiszpański eksport wieprzowiny do Unii Europejskiej odbił się w 2022 roku z powodu niedoboru mięsa wieprzowego na rynku UE, osiągając 50-procentowy udział w całkowitym eksporcie wieprzowiny z Hiszpanii. Branża wieprzowa szacuje, że w 2023 roku hiszpańska sprzedaż wieprzowiny na rynki pozaunijne będzie nadal spadać ze względu na zmniejszony popyt ze strony Chin i wzrost cen hiszpańskiej wieprzowiny. Eksport do UE może pozostać silny ze względu na niedobór mięsa wieprzowego w innych państwach członkowskich. W pierwszej połowie 2023 roku hiszpański eksport wieprzowiny wzrósł o 13,5% ze względu na wzrost wartości jednostkowej wieprzowiny, rekompensując dziewięcioprocentowy spadek wolumenu. Jeśli chodzi o import, to głównymi dostawcami wieprzowiny do Hiszpanii są inne państwa członkowskie UE.

 

Import wieprzowiny do Hiszpanii

Hiszpański import wieprzowiny z rynków spoza UE stanowi jedynie 2% całkowitego importu. W ostatnich latach Hiszpania stale zwiększała import wieprzowiny spoza UE głównie z Chile. W pierwszej połowie 2023 roku z tego kraju sprowadzono wieprzowiny o wartości 1,7 mln USD. Chile było głównym dostawcą wieprzowiny spoza UE do Hiszpanii, o wartości 1,7 mln USD. Hiszpański import wieprzowiny ze Stanów Zjednoczonych jest znikomy.