Książka „Hodowla i chów świń”  pod redakcją naukową Anny Rekiel, Tomasza Szwaczkowskiego i Roberta Eckerta wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to pozycja wyjątkowa –kompendium aktualnej wiedzy na temat hodowli i chowu świń przygotowane przez liczne grono autorów.

Zaprezentowano w nim dokonania krajowej i światowej nauki ostatnich dekad z zakresu badań nad Sus scrofa, począwszy od biologii gatunku i biotechnologii, poprzez żywienie i profilaktykę weterynaryjną oraz różne aspekty hodowli i chowu, a skończywszy na zagadnieniach ekonomicznych warunkujących efektywność produkcji wieprzowiny. Takie podejście i ujęcie zagadnień pozwoliło na stworzenie książki nowoczesnej zarówno w wymiarze naukowym jak i praktycznym, co jest bardzo istotne w aspekcie kształcenia przyszłej kadry polskich zootechników, młodych badaczy i praktyków. Opracowanie adresowane jest do studentów i doktorantów kierunku zootechnika oraz kierunków pokrewnych, ale i hodowców oraz producentów świń i będzie dla nich istotnym wsparciem w codziennej pracy.

– Należy stwierdzić, że inicjatywa opracowania i wydania nowego, ogólnopolskiego, możliwie nowoczesnego podręcznika akademickiego „Hodowla i chów świń” jest w pełni uzasadniona i warta całkowitego poparcia. Przedstawioną do oceny pracę uznaję jako wartościową, potrzebną i oczekiwaną na rynku wydawniczym. Autorami przedstawionego opracowania są w zdecydowanej większości doświadczeni nauczyciele akademiccy, z uznanym cenzusem i dorobkiem naukowym oraz wieloletnim stażem dydaktycznym. Posiadają oni także szerokie rozeznanie w aktualnie realizowanej praktyce zootechnicznej. Z tych m.in. względów, proponowany podręcznik ma wszelkie podstawy i szanse na to aby stać się w pełni przydatnym i nowoczesnym narzędziem zdobywania wiedzy przez studentów i wszystkich zainteresowanych problematyką hodowli i chowu świń. – pisze prof. Wojciech Kapelański, recenzent książki.

– Materiał perfekcyjnie przygotowany i zaprezentowany. Może być praktycznym podręcznikiem akademickim, konspektem wykładowym i jednocześnie, co mnie bardzo cieszy, nowoczesnym vademecum dla producentów/praktyków, również tych najlepszych – czytamy w recenzji dr Janusza Wojtczaka.

Publikacja została wyróżniona nagrodą główną za publikację Hodowla i Chów Świń pod redakcją naukową: A. Rekiel, T. Szwaczkowskiego i R. Eckerta w konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki.