Wszyscy aresztowani zostali następnie zwolnieni, a ich proces odbędzie się w sierpniu przed sądem w Den Bosch.

Według prokuratorów aktywiści pochodzą z różnych krajów UE, w tym z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Polski, Czech, Grecji, Finlandii i Szwecji, a także Norwegii. Zgodnie z ich własnym oświadczeniem, chcieli uświadomić społeczeństwu „cierpienie zwierząt za drzwiami chlewni”, a tym samym zachęcić do rezygnacji z konsumpcji mięsa.

Ruch podjął już podobne działania w Australii, Kanadzie, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Obrońcy praw zwierząt organizują się za pośrednictwem Twittera. Ruch nie ma siedziby głównej.

Poszkodowany hodowca świń nie może transportować zwierząt ze swojego gospodarstwa przez trzy tygodnie. Dostawa zwierząt jest bowiem zabroniona. Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (NVWA) uzasadnił ten środek zapobiegawczy ryzykiem dla zdrowia zwierząt, gdyż przepisy higieniczne zostały zignorowane przez obrońców praw zwierząt. Dlatego nie można po ich pobycie wykluczyć wybuchu chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia.

Działania obrońcy praw zwierząt zostało negatywnie skomentowane przez wielu rolników w mediach społecznościowych. Były one związane ze stresem dla zwierząt.

Jeśli w chlewni wybuchnie choroba zakaźna, a nawet epidemia zwierząt, aktywiści praw zwierząt będą odpowiedzialni za śmierć świń.