Przyczyniło się to do spadku produkcji mięsa wieprzowego. Większość wolumenu eksportu żywca stanowiły warchlaki kierowane do Niemiec.

Wywóz świń do Włoch zwiększył się o jedną czwartą, znaczny wzrost eksportu zanotowano również do Szwecji.

W tym samym czasie wysyłki mięsa wieprzowego z Holandii obniżyły się o 8 proc., głównie do Wielkiej Brytanii (-18 proc.), Niemiec (-12 proc.) i Włoch (-4,4 proc.), które są największym odbiorcą holenderskiej wieprzowiny.

Spadł również wywóz do krajów trzecich (-5 proc.), zwłaszcza do Korei Płd., Singapuru i Australii. Wzrósł natomiast eksport do Hongkongu i Rosji.