W trakcie wprowadzania takich zmian w stadzie, lekarz weterynarii powinien wstępnie poprowadzić, jednocześnie wdrażając rolnika, lub osoby obsługujące zwierzęta w prawidłowe stosowanie preparatów hormonalnych. Bo o późniejszej sprawności kierowania rozrodem chlewni będzie decydował stopień przekazanej wiedzy i umiejętności pracownikom, właśnie przez lekarza weterynarii, który prowadzi obiekt.

Lekarz powinien również opracować pełny plan prowadzenia  reprodukcji w stadzie również w formie pisemnej ze wskazówkami: co do przechowywania, momentu i sytuacji w jakich powinny zostać zastosowane preparaty oraz jak powinna być później prowadzona przez pracowników kontrola ich stosowania – na zasadzie jasnych i dla wszystkich rozpoznawalnych oznaczeń w notatkach prowadzonych w sekcji rozrodu.

Podczas prowadzenia synchronizowanej reprodukcji w stadzie konieczne jest podawanie lochom lub loszkom odpowiednich preparatów zawierających substancje oddziaływujące na układ rozrodczy. U świń spotkamy się z wykorzystywanymi do tego celu następującymi hormonami i substancjami:

Gonadoliberyny – GnRH hormon wydzielany przez podwzgórze, stymuluje wydzielanie gonadotropin (LH – h. luteinizujący i FSH- h. folikulotropowy):
- analogi GnRH otrzymywane syntetycznie tak samo jak naturalny hormon, stymulują wydzielanie gonadotropin LH i FSH przez przysadkę mózgową,
- peforelina – syntetyczny analog GnRH, wybiórczo stymuluje wydzielanie FSH przy niezakłóconej produkcji LH,
- gonadorelina – syntetyczny analog GnRH, przede wszystkim indukuje komórki gruczołowe przysadki mózgowej do syntezy i uwalniania LH. Efektem takiego działania, podobnie jak w fizjologicznym przebiegu cyklu jajnikowego, jest stymulacja wyrzutu endogennego LH powodującego owulację.

Gonadotropiny (pojedynczo lub w preparatach złożonych):
- eCG (dawniej PMSG) – działa jak folitropina (folikulotropina, hormon folikulotropowy – FSH), stymuluje wzrost pęcherzyków jajnikowych,
- hCG – działa jak lutropina (leteotropina, hormon luteinizujący – LH) w celu indukcji owulacji,
- analogi prostaglandyn F2α (PGF2α) do indukcji luteolizy, w tym do indukcji porodu.

Substancje o działaniu gestagennym (altrenogest) działanie zbliżone do progesteronu – powoduje hamowanie rozwoju i wzrostu pęcherzyków jajnikowych (synchronizacja rui).