Według danych GUS z marca 2015 roku liczba loch w kraju wynosiła 962 tys. i była o 3,9 proc. mniejsza aniżeli przed rokiem. Przy takiej wielkości stada loch i przy odchowie 22 prosiąt od jednej lochy liczba prosiąt przeznaczonych na tucz powinna wynieść 20,9 mln.

Taki scenariusz jest jednak nierealny, gdyż uzyskiwane w kraju wyniki odchowu prosiąt od jednej lochy ciągle jeszcze odbiegają od średniej w krajach UE. Według wstępnych danych GUS w ubiegłym roku skierowano do uboju 20,5 mln tuczników, ale w tym także liczone są zwierzęta sprowadzone do Polski jako prosięta lub tuczniki. W 2014 roku łącznie sprowadzono do kraju 5 449 000 żywych świń, w tym około 5 mln stanowiły prosięta pochodzące głównie z Danii, Niemiec i Holandii. Zakup importowanych prosiąt jest podyktowany trudnością w zakupie w kraju wyrównanych i dużych partii zwierząt pochodzących od jednego dostawcy. Nie bez znaczenia jest także możliwość zakupu zwierząt z chlewni posiadających najwyższy status zdrowotny.

W krajach UE pogłowie loch liczy około 12,5 mln sztuk, a z tej liczby około 7,5 proc. utrzymywanych jest w Polsce. Poszczególne regiony Europy charakteryzują się różną intensywnością rozmieszczenia stad. Rysunek 1 przedstawia, w jakich regionach Europy według danych z 2013 roku znajdowały się stada loch. Największym regionem produkcji, w którym jest około 30 proc. loch utrzymywanych w krajach UE, jest obszar Danii, północnych Niemiec, Holandii i Belgii. Kolejne regiony o dużym natężeniu produkcji to Bretania we Francji, Katalonia i Murcja w Hiszpanii, Lombardia we Włoszech oraz Wielkopolska i Kujawy w Polsce.

Opłacalność produkcji prosiąt przeznaczonych na tucz zależna jest od relacji pomiędzy wartością przychodów ze sprzedaży prosiąt a wartością nakładów poniesionych na uzyskanie zdrowych i dobrze rozwiniętych zwierząt...

Pełna wersja artykuł w najnowszym numerze 7/2015 Farmera.

Inne artykuły z tego numeru:

1. Odmiany rzepaku tolerancyjne na kiłę
2. Zbiór zbóż - jak ustawić kombajn
3. Karuzela nastrojów na rynku surowców trwa
4. Kup pan Elewarr