W kraju już siedem zakładów mięsnych w pełni przystąpiło do udziału w programie PQS. W tym gronie znajduje się również PKM Duda. W tamtejszym skupie rolnicy produkujący żywiec zgodnie z certyfikatem PQS otrzymują dopłatę do klas S, E - 0,20 zł/kg WBC do ceny dnia. Stan cen na dzisiaj: klasa S - 5,70 zł/kg oraz dla klasy E - 5,60 zł/kg. Dodatkowa premia dotyczy dostawców z podpisaną umową kontraktacyjną.