W związku ze spadającymi cenami tuczników ekonomicznie bardziej uzasadniona jest produkcja prosiąt niż ich dalszy tucz. Duńscy producenci, którzy jak nikt na świecie wyspecjalizowali się w produkcji trzody, nie są zadowoleni z cen wieprzowiny. Rolnicy narzekają na drożejące pasze.

Stosunek ceny wieprzowiny do ceny paszy będzie wynosił 1 : 5,5. Chcielibyśmy, żeby ten stosunek był na poziomie 1 : 7 - mówi Martin Anderson. Rolnicy z Danii chcą za cenę kilograma wieprzowiny kupować więcej paszy.

Twierdzą, że koszt wyprodukowania kilograma półtuszy wieprzowej wynosi 1,48 euro. Niepokojące dla nich jest także to, że zaledwie 1/3 hodowców inwestuje w rozwój produkcji, na poziomie normalnym. Reszta nie może pozbierać się ekonomicznie. Według badań przeprowadzonych wśród duńskich hodowców, aż 94 proc. z nich spodziewa się, że będzie zajmowało się hodowlą trzody po 2013 roku. Jednakże, tylko 14 proc. z nich zamierza powiększyć stada loch.