W całym kraju na dobre rozpoczęły się zbiory kukurydzy ziarnowej. W odróżnieniu od poprzedniego sezonu wegetacyjnego, w tym roku wypadły one wyjątkowo wcześnie. Szybkim zbiorom sprzyjała słoneczna pogoda, jaka panowała przez większą część września, ale niestety również susza, która dotknęła wiele plantacji wiosną i latem.

Jak co roku zmorą producentów jest niestety konieczność dosuszania ziarna. Choć zbierane w tym roku plony charakteryzują się znacznie niższą wilgotnością niż zeszłoroczne, korzystanie z usług suszarni i tak pożera znaczną część zysku. W przypadku producentów przeznaczających zebrane ziarno na paszę, cenną alternatywą jest zakiszanie plonów w rękawie foliowym. Ile kosztuje taka usługa?

- Cena zależy od ilości zakiszanego materiału, wielkości rękawa i od gatunku zwierząt, jakimi będzie skarmiana. W przypadku pasz dla trzody chlewnej usługa gniecenia i zakiszenia rękawa o średnicy 120 cm, i pojemności 55 ton to około 3750 zł (ok. 68 zł/t). W przypadku większych rękawów, o średnicy 195 cm i pojemności 110 ton, koszt jednego rękawa to 6900 zł (ok. 63 zł/t). Omawiana cena obejmuje koszt pracy, paliwa, amortyzacji urządzeń, a także samego rękawa. Po stronie rolnika leży natomiast zakup preparatów wspomagających zakiszanie - tłumaczy Karol Smolarz z firmy BAG Polska sp. z o.o.

W niektórych przypadkach dodatkowym kosztem może być również konieczność dojazdu do klienta. Niemniej w przypadku większej partii zakiszanego materiału, lub świadczenia usług u kilku rolników w okolicy, firmy odstępują zwykle od naliczania dodatkowych opłat.

Przechodząc do meritum - ile możemy zaoszczędzić stosując zakiszanie? W tym roku ze względu na niższą wilgotność zbieranego ziarna oszczędności nie są aż tak widoczne jak w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Przyjmuje się, że każdy jeden procent wilgotności powyżej dopuszczalnej normy, generuje konieczność dosuszenia rzędu 8-10 zł. Przykładowo zatem dosuszenie kukurydzy o wilgotności 26 proc. do poziomu 14 proc. będzie nas kosztowało 100 - 120 złotych za tonę. Pomimo dość suchego roku, stosując zakiszanie wciąż możemy obniżyć koszt konserwacji paszy o blisko połowę.

A czy są jakieś wymagania odnośnie jakości zakiszanego plonu?

- Największe znaczenie ma oczywiście wilgotność zakiszanego materiału. Najlepiej zakiszać ziarno o wilgotności 30 - 35 proc stwarza to bowiem optymalne warunki do przebiegu procesu. Jednak zbyt wysoka wilgotność ziarna nie jest także szczególnym problemem. Gorzej jest w przypadku bardziej suchego ziarna - to trudniej się zakisza, i aby tak przygotowana pasza była trwała, niezbędne są większe dawki substancji konserwujących - tłumaczy Karol Smolarz.