Importerzy będą musieli z dwudniowym wyprzedzeniem powiadamiać węgierskie służby sanitarno - weterynaryjne o planowanych dostawach nowych partii towarów. Wysyłki będą kontrolowane wyrywkowo na granicy przez węgierskie służby weterynaryjne.


Restrykcje zostały złagodzone po upomnieniu Węgier przez Komisję Europejską. Wpływ na decyzję miały również zapewnienia UE i Niemiec o bezpieczeństwie produktów, które trafiają na rynek. Wcześniej Węgrzy przeprowadzali kontrole wszystkich niemieckich produktów wieprzowych importowanych do kraju, co według Komisji było działaniem nieproporcjonalnym, zakłócającym zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego.