Nastroje na rynku trzody chlewnej są ekstremalnie złe. Ceny skupu tuczników pozostawiają wiele do życzenia, a perspektyw na podwyżki nie widać. Choć od dłuższego czasu do redakcji docierają informacje o niedoborze tuczników na rynku, to nie przekłada się on na zmianę stawek w zakładach mięsnych. Taki stan rzeczy przypisuje się importowi wieprzowiny i świń z krajów UE, w szczególności z Belgii, Danii, Niemiec, Holandii i Hiszpanii.

Dlatego też postanowiliśmy sprawdzić czy te przypuszczenia są uzasadnione. Zwróciliśmy się Głównego Inspektoratu Weterynarii z prośbą o udzielenie informacji na temat wielkości importu żywych świń oraz wieprzowiny z Niemiec, Belgii, Danii, Hiszpanii i Holandii.

Według danych udostępnionych redakcji farmer.pl przez Główny Inspektorat Weterynarii, do Polski w 2021 roku (dane za I, II, III kwartał 2021 r.) dotarło 13 655 przesyłek świń żywych, w tym 676 przesyłek zawierających łącznie 74 588 sztuk świń przeznaczonych do hodowli oraz 11 599 przesyłek zawierających 5 049 346 sztuk warchlaków przeznaczonych do tuczu.

Z kolei ilość mięsa wieprzowego sprowadzonego z krajów Unii Europejskiej przez zakłady mięsne od stycznia do września 2021 roku wynosiła łącznie 409 548,7 tony, z czego w tym okresie z Belgii - 135 966, 8 t mięsa wieprzowego, Niemiec pochodziło 98 436,5 t, Danii - 74 486,5 t, Holandii - 39 062,1 t, oraz Hiszpanii - 24 594,8 t.

„Jednocześnie porównując dane za poszczególne kwartały począwszy od początku 2021 r. należy zaznaczyć, że w II kwartale 2021 r. ilość sprowadzonego mięsa wieprzowego przez zakłady będące pod nadzorem organów Inspekcji Weterynaryjnej była najniższa w całym analizowanym okresie (114 356,3 t), zaś w III kwartale 2021 r. (135 356,5 t) była na poziomie zbliżonym do III kwartału 2020 r. (138 299,7 t).” – informuje GIW. – „Ponadto z posiadanych przez Inspekcję Weterynaryjną danych wynika, że w pierwszych III kwartałach (styczeń-wrzesień) 2021 r. ilość sprowadzonego surowca wieprzowego przez zakłady mięsne była niższa o 2,5 proc. niż w analogicznym okresie w roku 2020”.

Powyższe dane wskazują, że skala importu może nie być tak duża jak powszechnie sądzono. Import oczywiście nie jest jedyną przyczyną kryzysu na rynku trzody chlewnej, jednak niewątpliwie nie pomaga rolnikom oczekującym na podwyżki. Dodatkowo, sprowadzane półtusze bądź elementy wieprzowe mogą okresowo zaniżać ceny skupu na rynkach lokalnych. 

Jaki jest import świń według danych MRiRW

Zgodnie ze wstępnymi danymi przedstawionymi w Zintegrowanym Systemie Rolniczej Informacji Rynkowej, których źródłem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w okresie od stycznia do października 2021 r. import świń żywych ogółem (kod CN 0103) wyniósł 178 735 ton, tj. o 3,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., zaś import mięsa wieprzowego (kod CN 0203) osiągnął poziom 574 365 ton i był o 4 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2020 r. Należy jednak zaznaczyć, że dane wstępne mogą być obarczone istotnymi błędami.

Handel zagraniczny w okresie I-X 2021 r. (w tonach), źródło: ZSRIR
Handel zagraniczny w okresie I-X 2021 r. (w tonach), źródło: ZSRIR

Poniżej prezentujemy saldo eksportu i importu świń żywych oraz mięsa wieprzowego (dane wstępne).

Saldo eksportu i importu świń żywych oraz mięsa wieprzowego w okresie I-X 2021 r. (dane wstępne), źródło: ZSRIR
Saldo eksportu i importu świń żywych oraz mięsa wieprzowego w okresie I-X 2021 r. (dane wstępne), źródło: ZSRIR

Z kolei ilość mięsa wieprzowego (kod 0203) sprowadzonego z krajów Unii Europejskiej od stycznia do października 2021 roku wynosiła łącznie 574 365 tony (dane wstępne), z czego w tym okresie z Belgii - 170 337 t mięsa wieprzowego, Niemiec pochodziło 146 430 t, Danii - 113 206 t, Holandii - 43 570 t, oraz Hiszpanii - 50 257 t.

Import mięsa wieprzowego w okresie I-X 2021 r. (dane wstępne), źródło: ZSRIR
Import mięsa wieprzowego w okresie I-X 2021 r. (dane wstępne), źródło: ZSRIR

Powyższe porównanie wskazuje, że w przypadku niektórych krajów dane z GIW i ZSRIR różnią się istotnie, np. ilość mięsa wieprzowego przywiezionego z Belgii w zależności od źródła danych wynosi 135 966,8 t albo 170 337 t. Podobną rozbieżność widać w przypadku Niemiec (98 436,5 t albo 146 430 t). Należy pamiętać, że ZSRIR za dany okres prezentuje obecnie dane wstępne, które mogą być obarczone istotnymi błędami. W najbliższym czasie postaramy się wyjaśnić te rozbieżności.