Sektor produkcji żywca wieprzowego należy do jednego z najtrudniejszych działów produkcji rolnej. Wysoka konkurencja ze strony zachodnich producentów, regularne wahania cen (tzw. cykl świński), i zagrożenia weterynaryjne sprawiają, że sukces w produkcji tuczników wymaga od rolnika ogromnej pracy. Narzędziem ułatwiającym funkcjonowanie szczególnie drobniejszym producentów jest możliwość integracji z innymi uczestnikami rynku. Należy ją rozpatrywać w dwóch kategoriach: integracja pozioma (współpraca pomiędzy kilkoma – kilkunastoma producentami żywca), oraz integracja pionowa (współpraca pomiędzy producentem żywca, a podmiotem skupującym – zakładem mięsnym). Co daje nam połączenie sił z innymi uczestnikami rynku?

W przypadku producentów trzody, łączenie się w grupy producenckie niesie wiele korzyści. Pozwala na osiągnięcie lepszej pozycji w negocjacjach cenowych z odbiorcą żywca, a co za tym idzie możliwość wypracowania korzystniejszej ceny. Możliwość negocjacji dotyczy jednak nie tylko cen sprzedaży tuczników, ale także zakupu środków produkcji: kupując większe ilości warchlaków, pasz, materiału siewnego czy nawozów łatwiej jest wynegocjować nam korzystną cenę, zamawiając większe partie towaru. Współpraca między producentami trzody to także możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i transferu wiedzy.

Warto wspomnieć również o możliwości współpracy pomiędzy producentem żywca, a zakładem mięsnym. W ostatnich latach staje się to coraz bardziej popularnym sposobem produkcji. Przykładem takiej współpracy jest program „Razem w Przyszłość” oferowany producentom trzody przez firmę „SOKOŁÓW” S.A. Uczestnictwo w programie przynosi korzyść dla obu stron: rolnik otrzymuje dostęp do najwyższej jakości materiału hodowlanego, doradztwa żywieniowego, a przede wszystkim dostaje gwarancję zbytu zwierząt i korzystną cenę. Dla odbiorcy jest to zaś szansa na zaopatrzenie w surowiec o wysokiej jakości, przy jednoczesnej możliwości kontroli produkcji na każdym z jej etapów. Taka współpraca daje pewność, że na rynek trafia produkt o najwyższej jakości.