Zwrot inwestycji w czasie, zawsze zależy od koniunktury dla cen żywca wieprzowego jak i komponentów paszowych.Mimo bardzo rozchwianego rynku kosztów produkcji świń to prezes firmy zwraca uwagę, że stacjonarne mieszalnie pasz zaczynają być popularne i realizują coraz więcej takich instalacji.

- Rolnicy decydują się na własną wytwórnię pasz przede wszystkim dlatego, że jej produkcja w ten sposób jest transparentna. W przypadku każdej grupy technologicznej zwierząt możemy śledzić ilość wyprodukowanej paszy, jej zużycie przez poszczególne grupy zwierząt, co ułatwia kontrolowanie wykorzystania, a także trzymanie ręki na pulsie w przypadku kalkulacji kosztu wytworzenia kg mięsa w gospodarstwie. Dodatkowo mamy pewność co do jakości wyprodukowanej paszy - wyjaśnia Waldemar Plottnik.

Maksymalna wydajność produkcji paszy w stacjonarnej mieszalni może wynosić do 20 t/h. W przypadku każdej stawianej instalacji jest przewidziana możliwość rozbudowy i zwiększenia wydajności.

Nad całą produkcją czuwa komputer sterujący. - Kontroluje przygotowanie poszczególnych mieszanek paszowych. Do programu można wprowadzić do 300 receptur, które mogą być kierowane do 70 różnych celów. W przygotowaniu paszy możemy wykorzystać nawet do 30 różnych komponentów.

Nie mamy również problemu z komputerowym dozowaniem do mieszanek np. składników mineralno-witaminowych, czyli takich, które wymagają bardzo dokładnego ich naważenia i zadawania do mieszanki paszowej - dodaje prezes.

Dokładność mieszania wynosi 1:100 000 co gwarantuje, że pasza będzie dobrze wymieszana i w pełni jednorodna.

- Elementy takie jak mieszalnik i żmijka dozująca są umieszczone na wadze. To powoduje, że każdy komponent jest ważony i dozowany wedlug receptury. Śrutownik jest najbardziej energochłonnym urządzeniem przy produkcji paszy. Elektroniczne sterowanie pracą śrutownika gwarantuje jego optymalne obciążenie przy śrutowaniu poszczególnych rodzajów zbóż, co powoduje zmniejszenie poboru energii elektrycznej, aż o 30 proc.- wyjaśnia prezes.

W przypadku jakichkolwiek usterek firma posiada wyspecjalizowanych serwisantów obsługujących teren całej Polski. - Dodatkowo mamy możliwość dostępu do komputera sterującego w danym gospodarstwie poprzez podłączenie do Internetu. Zarówno w celach konserwacyjnych, naprawczych czy też wykonania szybkiej analizy danych - mówi Waldemar Plottnik.