Irlandzcy hodowcy świń zebrali się w porze lunchu przed głównymi sieciami supermarketów w Dublinie. Chcieli zwrócić uwagę na kryzys w sektorze trzody chlewnej i ich obecną walkę o przetrwanie.

Według przewodniczącego komisji Irlandzkiego związku rolników (IFA), hodowcy trzody chlewnej tracą obecnie ponad 35 euro na świnię. Jeśli rolnikom nie uzyskają natychmiastowego wzrost cen, w niezbyt odległej przyszłości nie będzie już wieprzowiny irlandzkiej.

Ogromny wzrost kosztów produkcji, zwłaszcza pasz dla zwierząt, w połączeniu z utrzymującymi się niskimi cenami producentów, całkowicie pochłonął marżę zysku irlandzkich hodowców świń w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Według przewodniczącego komisji IFA przeciętny hodowca świń w Irlandii traci obecnie 1000 euro tygodniowo. Prezydent IFA wzywa wszystkich interesariuszy, w tym sprzedawców detalicznych, organizację promocyjną Bord Bia i sekretarza ds. rolnictwa, do podjęcia natychmiastowych kroków w celu powstrzymania strat hodowców trzody chlewnej.