W badaniach wykorzystano zaawansowane techniki molekularne, które pozwoliły na połączenie poszczególnych genów m.in. z zawartością białka w mięśniach, wyciekiem swobodnym soku komórkowego z tkanek, kruchością mięsa i zawartością tłuszczu śródmięśniowego w wieprzowinie.

Dokładne pomiary jakości mięsa przeprowadzono po uboju świń. Od zwierząt pobrano również próbki DNA i RNA i przeprowadzono analizę proteomiczną, która dokładnie  przedstawiła stan tkanki mięśniowej w okresie uboju zwierząt.

Zespół naukowców wybrał najbardziej interesujące geny, które mogą kandydować do miana najbardziej znaczących pod względem oddziaływania na zmienność genetyczną w zakresie jakości mięsa.

Takie założenie doprowadziło naukowców do zidentyfikowania prawie 200 nowych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) w zakresie jakości mięsa.

Do dalszych badań wybrano 85 najbardziej obiecujących ze zidentyfikowanych SNP.