Sytuacja na rynku trzody chlewnej budzić może irytację producentów żywca. O ile na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni niemiecka giełda wzrosła o 17 eurocentów (czyli według uśrednionego kursu euro z ostatnich dni blisko 80 groszy), to w krajowych skupach nie tyle nie obserwujemy proporcjonalnego wzrostu cen, co wręcz w wielu zakładach widać korekty. 

Tezę tę potwierdzają informacje z dzisiejszej sondy "Farmera" – o ile w przypadku żywca wieprzowego odnotowaliśmy niewielki wzrost cen, to średnia cena półtusz w wbc nie uległa zmianie. Ze skupów płyną sprzeczne sygnały. Część z nich podtrzymuje ceny sprzed tygodnia, w innych widać delikatne podwyżki, jeszcze w innych – spadek cen. 

Za żywiec wieprzowy krajowe skupy płacą obecnie średnio 6,70 zł netto za kilogram, co oznacza że w porównaniu z ubiegłym tygodniem ceny wzrosły średnio o 10 groszy. Ceny wahają się w granicach 6,30 - 7,20 zł netto za kilogram. Półtusze w klasie E wyceniane są obecnie na 8,55 zł netto za kilogram. Dokładnie ten sam poziom cen obserwowaliśmy tydzień temu. Ceny półtusz wahają się w granicach 8,00 - 9,00. 

Szukasz artykułów potrzebnych w produkcji trzody chlewnej? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna! 

Sytuacja ta jest co najmniej niejasna. Początkowo trend ten tłumaczono spadkiem kursu euro, który i tak był wytłumaczeniem tylko połowicznym. Tymczasem od ostatniego notowania kurs europejskiej waluty nie uległ istotnej zmianie, czym zatem wytłumaczyć obecną stagnację? 

Sprawdź aktualne notowania rynku wieprzowiny!