Według ISN, w 2022 roku podobnie jak w dwóch poprzednich latach, niemiecki przemysł wieprzowy stanął w obliczu poważnych wyzwań. Spadek uboju trzody chlewnej o 9,2 proc. w porównaniu z 2021 rokiem pokazuje, jak daleko idące są zmiany. Takiego załamania nie było, a wszystko wskazuje na dalsze gwałtowne spadki.

Mniej świń krajowych  do uboju, więcej z importu

Część ubojni zareagowała na niską podaż krajową zwiększeniem importu. W zeszłym roku z zagranicy ubito łącznie 1,23 miliona świń. To o około 6,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Należy jednak zauważyć, że import znacznie spadł w poprzednich latach, a zwłaszcza podczas zaległości w produkcji świń.

Dziesięć największych rzeźni musiało w ubiegłym roku zaakceptować znaczne spadki. Jednak udział 10 największych firm w całym rynku wzrósł o 0,9 punktu procentowego do 82,0 proc.. Pomimo wysokiej dynamiki rynku, w pierwszej dziesiątce rankingu nie doszło do prawie żadnych zmian pozycji.

 

 

Ranking niemieckich rzeźni świń:

1. Tönnies: wciąż na szczycie z 14,79 mln ubojów świń. Chociaż było to o około 1,2 mln ubojów mniej niż w poprzednim roku. Tönnies był w stanie zwiększyć swój udział w całym rynku i obecnie ma udział na poziomie 31,4 proc. (+ 0,6 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim rokiem).

2. Westfleisch: 6,51 mln ubojów. To o około 750 tys., czyli o 10,3 proc. mniej niż w poprzednim roku. Firma ma obecnie udział w rynku na poziomie około 13,8 proc. (- 0,2 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim rokiem).

3. Vion: miał najbardziej znaczący spadek liczby ubojów wśród 10 największych firm. Minus w porównaniu z rokiem poprzednim wyniósł 1,2 mln trzody chlewnej, czyli 17,1 proc.. W efekcie udział w rynku zmniejszył się o 1,2 punktu procentowego do 12,3 proc.

4. Danish Crown: jedyna wcześniej notowana ubojnia ze wzrostem liczby ubojów. Przy 3,03 mln świń ubito około 90 tys. lub 2,9 proc więcej niż w poprzednim roku.

5. Müller Fleisch: dane dotyczące uboju kształtowały się podobnie do całego rynku, z minusem o około 10 proc.

6. Böseler Goldschmaus: redukcja liczby ubojów o 5,5 proc.

7. Tummel: według własnych oświadczeń firmy udało się zachować liczbę ubojów z poprzedniego roku.

8. Steinemann: spadek ubojów o 3,5 proc.

9. Manten: ubojnia była w stanie zwiększyć uboje o 4,1 proc. i tym samym dostała się do pierwszej dziesiątki.

10. Simon-Fleish: spadek ubojów o 2,8 proc.