Pismem z dnia 3 stycznia 2022 r. KRIR wnioskował do Ministra Rolnictwa w sprawie podzielnia naboru wniosków na pomoc dla producentów trzody chlewnej na dwa etapy. Samorząd rolniczy uważa, że należy umożliwić rolnikom składanie wniosków w I etapie już od 1 lutego 2022 r. na zwierzęta urodzone od 15 listopada 2021 do 31 stycznia 2022 r., natomiast w II etapie od 1 kwietnia 2022 r. na zwierzęta urodzone od 1 lutego 2022 r. do 31 marca 2022 r.

Jak uzasadnia KRIR: „Tak skonstruowany nabór wniosków pozwoli hodowcom trzody chlewnej na utrzymanie płynności finansowej wobec utrzymującej się niekorzystnej sytuacji na rynku, ponieważ przyspieszenie przyjmowania wniosków wpłynie na wcześniejszą wypłatę części środków pomocowych.”

Z kolei Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego na VI Walnym Zebraniu, które odbyło się przed świętami stanęła na stanowisku, iż trzeba podjąć działania, aby okresem referencyjnym dla rolników ubiegających się o dopłaty do utrzymania loch, był stan średnioroczny loch w gospodarstwie, a nie okres od listopada do marca. „Stan średnioroczny jest najbardziej adekwatnym i sprawiedliwym kryterium wsparcia dla producentów” – uważają łódzcy samorządowcy.

IRWŁ domaga się także zwiększenia kwoty wsparcia dla grup producentów trzody chlewnej do 2 okresów funkcjonowania, oraz rozszerzenia pomocy na wszystkich producentów trzody chlewnej.