Plan odbudowy pogłowia świń, ma umocnić samowystarczalność Chin w produkcji wieprzowiny, która została mocno zachwiana w trakcie epidemii afrykańskiego pomoru świń. Priorytetowy cel programu mówi o osiągnieciu samowystarczalności pod względem produkcji wieprzowiny na poziomie 70 proc. Ma to nie dopuścić do głębokiego i długotrwałego importu tego gatunku mięsa, a także utraty tego sektora produkcji.

O ile zatem w najbliższych miesiącach wielkość importu wieprzowiny przez ten kraj będzie utrzymywała się na wysokim poziomie - szacujemy, że do końca roku Chiny zakupią od 3 do 3,5 mln ton wieprzowiny, to w kolejnym roku wartość ta będzie spadała - wyjaśnia w rozmowie Jacek Strzelecki.

Przypomnijmy, że wcześniejsze prognozy Komisji Europejskiej wskazywały, że unijny eksport wieprzowiny do Chin może wynieść w 2020 r. 3,7 mln t.