W dzisiejszych czasach produkcji żywca wieprzowego nierozerwalnie towarzyszy transport i przemieszczanie zwierząt. Przewozimy warchlaki przeznaczone do tuczu, tuczniki przemieszczamy do zakładu ubojowego, a fermy loch zaopatrujemy w loszki hodowlane. Tak jak i dla innych zwierząt gospodarskich, transport niesie dla świń ogromny stres. W czasie przemieszczenia, świnie narażone są na wiele czynników stresogennych. Mowa tu chociażby o takich czynnikach jak wstrząsy, wibracje, stłoczenie czy brak możliwości ruchu. W okresie letnim szczególnego znaczenia nabiera jednak wysoka temperatura w jakiej nierzadko podróżują zwierzęta. Jest ona podstawowym czynnikiem wywołującym upadki w czasie transportu. Aby poprawić dobrostan zwierząt i ograniczyć nasze straty finansowe warto podczas transportu zwierząt zwrócić uwagę na kilka rzeczy.

Pierwsza z omówionych kwestii dotyczy charakterystyki pojazdu, którym transportowane będą zwierzęta. Jego konstrukcja musi zapewnić bezproblemowy załadunek i rozładunek zwierząt, ponadto wszelkie powierzchnie muszą być pozbawione ostrych krawędzi, które mogłyby skaleczyć zwierzęta. W kontekście transportu zwierząt w warunkach wysokich temperatur, szczególną rolę pełni również system wymiany powietrza w pojeździe, który umożliwia oddawanie ciepła do otoczenia. Jeżeli jest to możliwe, załadunek i transport zwierząt warto jest prowadzić w godzinach wczesno porannych, wtedy gdy temperatura otoczenia nie jest jeszcze zbyt wysoka.

Równie istotne jest zachowanie właściwej obsady zwierząt. Przyjmuje się, że na tucznika o masie 100 kg nie może przypadać mniej niż 0,45 m2 powierzchni, na warchlaka zaś 0,21 m2. 

Z praktycznego punktu widzenia, stratom podczas transportu przeciwdziała wcześniejsze podanie zwierzętom witaminy C wraz z wodą. Łagodzi ona skutki stresów, na jakie zwierzęta narażone są w czasie transportu.

Na koniec warto przypomnieć także, które zwierzęta kategorycznie nie nadają się do transportu. Pierwszą kategorią, są świnie z widocznymi oznakami niewydolności krążeniowo – oddechowej. Zwierząt u których obserwujemy ciężki, przyspieszony oddech, oraz zasinienie skóry uszu i ryja kategorycznie nie powinniśmy przemieszczać. Prawdopodobnie nie przeżyją bowiem transportu. Do przewozu nie kwalifikują się także zwierzęta niezdolne do poruszania się i stania (np. w wyniku urazu kończyn), ranne, oraz takie u których obserwujemy intensywne krwawienie.