Aflatoksyny, to toksyczne metabolity produkowane przez grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus. W paszach dla świń wyróżniamy 4 najważniejsze rodzaje aflatoksyn: B1, B2, G1 i G2. Za produkcję tych związków odpowiada grzyb z gatunku Aspergillus Flavus (kropidlak żółty), w mniejszym stopniu zaś Aspergillus parasiticus.

Aflatoksyny wykazują niezwykle toksyczne właściwości. Ze względu na działanie mutagenne związki te klasyfikowane są jako jeden z ważniejszych czynników rakotwórczych. Prowadzą ponadto do poważnych uszkodzeń nerek i wątroby. Takie objawy odnotować można przy systematycznym przyjmowaniu niskich dawek toksyny, przy silnym zatruciu dochodzi niekiedy do zejść śmiertelnych. Co gorsza, aflatoksyny posiadają zdolność odkładania się w tkankach zwierzęcych, przez co może dochodzić do zanieczyszczenia śmiertelnie groźną toksyną produktów pochodzenia zwierzęcego.

Najważniejszym źródłem aflatoksyn w paszach dla świń są importowane śruty poekstrakcyjne – w ciepłym klimacie produkcja toksyn następuje znacznie szybciej, stąd też omawiane związki szczególnie łatwo można znaleźć w poekstrakcyjnej śrucie sojowej, arachidowej czy w rzadko u nas stosowanej śrucie bawełnianej. Również zboża nie są wolne od aflatoksyn, szczególnie często można związki te wykryć w ziarnie kukurydzy.

Na szczęście pomimo swojej silnej toksyczności i powszechnego występowania, z aflatoksynami dość łatwo jest walczyć. Związki te są bowiem z łatwością sorbowane przez substancje, wchodzące w skład preparatów wiążących mikotoksyny. Nawet najtańsze preparaty oparte na węglu drzewnym czy glinokrzemianach dość dobrze radzą sobie z wiązaniem aflatoksyn. Okazuje się więc, że w prosty sposób można zabezpieczyć zwierzęta przed szkodliwym działaniem tych związków.