Efektywność reprodukcyjności stada loch to bardzo ważny ale jednocześnie bardzo trudny temat. Mnogość genetyki zwierząt dostępnej na krajowym rynku może dodatkowo utrudniać podjęcie decyzji przez producentów rozpoczynających lub rozwijających produkcję, o tym która genetyka będzie najlepsza. Zarówno w odniesieniu do warunków fermy, jak i ich umiejętności w prowadzeniu hodowli.

Jest to również zagadnienie najważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia, szczególnie odczuwalne w trudnej sytuacji rynkowej, ponieważ są to wyniki, które w największym stopniu decydują o racjonalności wydawanych środków finansowych oraz o końcowej opłacalności na fermie. 

Najważniejsze wątki związane z tym zagadnieniem zostaną przedstawione przez dr inż. Tomasza Schwarza z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie już 30 stycznia 2019 r. podczas konferencji Farmera, która odbędzie się w Wieńcu-Zdroju k. Włocławka.

Zapraszamy do rejestracji!

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.