W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa ASF podejmowanych jest wiele kroków,  m.in. odstrzały sanitarne dzików, czy usuwanie padłych sztuk z łowisk. Jednak aby działania te przyniosły pożądany skutek muszą być przeprowadzane z zachowaniem zasad bioasekuracji.

Polski Związek Łowiecki opublikował film instruktażowy, w którym Włodzimierz Kowalczyk, prezes zarządu Koła Łowieckiego BÓBR, przedstawia opracowane wraz z powiatowym lekarzem weterynarii zasady bioasekuracji dotyczące postępowania myśliwych po pozyskaniu dzika z łowiska.  

Opisany proces został podzielony na 12 etapów. Pierwszym z nich jest ewidencja pobytu myśliwego w łowisku (w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym). Kolejne opisują czynności po pozyskaniu dzika. Są to dezynfekcja pojazdu myśliwego wracającego do osady myśliwskiej, ustawienie pojazdu maksymalnie blisko stanowiska do patroszenia i odpowiednie przygotowanie się do przeprowadzenia patroszenia tj. pobranie znacznika oraz pojemnika na krew do badania w kierunku wirusa ASF oraz pobranie środków zabezpieczających.

Po założeniu środków ochronnych (kombinezon, ochraniacze na buty, rękawiczki) i przygotowaniu miejsca patroszenia (rozłożenie plandeki, przygotowanie szczelnych worków na patrochy, narogi i zużyte środki ochronne, przygotowanie spryskiwacza ciśnieniowego wraz ze środkiem dezynfekującym) myśliwy może przystąpić do oznaczenia dzika znacznikiem, po czym przejść do patroszenia, pobrania próbek do badania w kierunku ASF oraz próbek do badania na obecność włośni. Po zakończeniu patroszenia tuszę dzika należy umieścić w chłodni.

Kolejnym etapem jest uprzątnięcie patrochów oraz środków zabezpieczających. Wszelkie pozostałości po patroszeniu wraz z plandeką, kombinezonem i ochraniaczami na buty muszą być spakowane do worka foliowego.  Elementu stroju ochronnego zdejmować należy w odwrotnej kolejności niż były zakładane tj. począwszy od ochraniaczy na buty, później kombinezon. Na sam koniec należy ostrożnie ściągnąć rękawiczki. Całość zapakować do kolejnego szczelnego worka i po oznaczeniu numerem ze znacznika, którym została oznaczona tusza, umieścić w zamrażarce.  

Następnie konieczne jest zdezynfekowanie użytych narzędzi, obuwia, rąk, pojazdu oraz miejsca patroszenia.

Ostatnim etapem jest dopełnienie czynności biurokratycznych tj. ewidencja zwierzyny w rejestrze tusz przetrzymywanych w chłodni oraz wypełnienie dokumentu dochodzenia epizootycznego.

Po umieszczeniu tuszy w chłodni żadna z tusz nie może zostać wyjęta, nawet jeśli zostały już zbadane, aż do chwili zbadania ostatniego dzika.

W opublikowanym filmie głos zabrał również Piotr Szalaty, rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego. Zachęca on do zapoznania się z ulotką informacyjną przygotowaną przez PZŁ nie tylko myśliwych polujących w strefach, czy poza nimi, ale i każdą zainteresowaną lub zabierającą głos w sprawach wirusa ASF osobę chcącą poznać zasady bioasekuracji. Ulotka dostępna jest w załączniku pod artykułem.  

Jako ostatni wypowiedział się dr n.wet. Mirosław Welz podkreślając istotność trzech kluczowych elementów walki z ASF tj. bioasekuracji, redukcji populacji dzików wokół obszarów, na których choroba występuje, oraz konieczność szybkiego usuwania zwłok padłych dzików z łowisk.

PZŁ podkreśla, że w strefie ASF myśliwy jest zobligowany do przestrzegania zasad bioasekuracji nawet jeżeli wychodzi z łowiska bez pozyskania zwierzyny. Zasady bioasekuracji dotyczą również osób nie związanych z łowiectwem, a przybywających w strefach np. na spacerze.