Rodzimy rasy trzody chlewnej straciły na znaczeniu już kilkadziesiąt lat temu, kiedy to stopniowo zostały wyparte przez bardziej wydajne genotypy. Mimo to utrzymanie ich pogłowia stanowi bardzo ważne zadanie: świnie tych ras stanowią bazę wartościowych genów, które być może będą przydatne w hodowli świń w przyszłości. Jednocześnie są to rasy doskonale nadające się do chowu ekstensywnego i prowadzonego w systemie ekologicznym: mają one niskie wymagania pokarmowe i środowiskowe, jednocześnie charakteryzują się wyższą odpornością na choroby niż bardziej nowoczesne genotypy.

Od kilku lat obserwujemy wyraźny wzrost populacji tychże genotypów. Oczywiście nie można tu mówić o renesansie ras rodzimych, jednak po latach balansowania na granicy przetrwania, obecnie ich pogłowie utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Jak  przedstawiają się aktualne dane na temat populacji ras rodzimych?

- Na dzień 1 marca 2019 roku, w naszym kraju znajdowało się 1588 loch rasy puławskiej, 1312 loch rasy złotnickiej białej i 985 loch rasy złotnickiej pstrej. Tradycyjnie obszarem występowania większości stad ras złotnickich jest Wielkopolska, zmienia się natomiast zasięg występowania rasy puławskiej. Ze względu na występowanie afrykańskiego pomoru świń na Lubelszczyźnie, chów tejże rasy stopniowo przenosi się w województwo kujawsko – pomorskie. Tamże funkcjonuje system produkcji wieprzowiny bez użycia pasz pochodzących z roślin transgenicznych, oparty właśnie o rasę puławską – tłumaczy dr Magdalena Szyndler – Nędza z Instytutu Zootechniki w Balicach.

Jak wynika z danych udostępnianych nam cyklicznie przez IZ w Balicach, pogłowie wszystkich ras rodzimych cyklicznie wzrasta. W porównaniu z początkiem marca 2018 roku pogłowie świń rasy puławskiej wzrosło o 165 loch, rasy złotnickiej białej o 35 loch, zaś rasy złotnickiej pstrej o 163 lochy. Prawdziwa przepaść dzieli aktualne pogłowie  z danymi pochodzącymi z 2014 roku. Wówczas populacja rasy puławskiej spadła do poziomu 455 loch, zaś pogłowie ras złotnickich utrzymywało się na poziomie 705 loch rasy złotnickiej białej i 517 loch rasy złotnickiej pstrej. W chwili obecnej populacja wszystkich ras rodzimych znajduje się na bezpiecznym poziomie.