Nie jest tajemnicą, że skuteczna walka z afrykańskim pomorem świń możliwa jest tylko przy skutecznym ograniczeniu pogłowia dzików, stanowiących główny wektor i rezerwuar wirusa. Niestety na wielu obszarach występowania ASF populacja dzików wciąż znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Skuteczny odstrzał dzików nie jest bowiem zadaniem łatwym, sytuację dodatkowo pogorszyła również pandemia COVID-19. Jak mówił podczas debaty zorganizowanej w ramach „Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine” Marek Pudełko, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego, na przeszkodzie do skutecznej redukcji pogłowia dzików stoi między innymi wstrzymanie polowań zbiorowych:

- Nasza organizacja stoi na stanowisku, że tylko i wyłącznie intensywny odstrzał dzików może powstrzymać rozwój afrykańskiego pomoru świń. My jako związek jesteśmy w stałej gotowości do ciągłej i intensywnej redukcji populacji tych zwierząt, jednak w dobie pandemii COVID napotykamy na takie same utrudnienia jak każdy obywatel. Szczególnie dokuczliwy jest brak możliwości przeprowadzania polowań zbiorowych, które z punktu widzenia pozyskania tusz są najbardziej efektywne. Obecnie odstrzał dzików odbywa się wyłącznie na zasadzie polowań indywidualnych – mówił podczas debaty rzecznik PZŁ.

Jak dodał myśliwy, Związek jest bardzo zaniepokojony ograniczeniami związanymi z pandemią. Utrudnienia w odstrzale doprowadzą do duże mniejszego odstrzału, co z jednej strony nie poprawi sytuacji związanej z ASF, z drugiej może przełożyć się na większe ryzyko wystąpienia szkód łowieckich. Poza tym mniejsza liczba pozyskanych półtusz w połączeniu z niską ceną skupu dziczyzny przełoży się na gorszą kondycję kół łowieckich, a to z kolei z ewentualnymi trudnościami w wypłatach rekompensat za szkody.

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji sesji dla producentów trzody zorganizowanej podczas tegorocznych „Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine”!