Przed nami najcieplejszy czas w roku. O ile większość z nas czeka na letnie miesiące z utęsknieniem, dla zwierząt hodowlanych okres wysokich temperatur jest trudny do przetrwania. Powszechna w warunkach fermowych wysoka koncentracja zwierząt sprawia, że w miesiącach letnich stres cieplny jest zjawiskiem praktycznie nieuniknionym. Nawet w nowoczesnych obiektach wyposażonych w sprawne systemy wymiany powietrza w przypadku ekstremalnie wysokich temperatur panujących na zewnątrz, utrzymanie optimum termicznego bywa czasem nie lada problemem.

Tymczasem nawet nieznaczne przekroczenie optymalnej temperatury wiąże się po pierwsze z niższym poziomem dobrostanu, po drugie zaś ze stratami ekonomicznymi hodowcy. Zarówno w przypadku drobiu, trzody, jak i bydła stres cieplny w pierwszej kolejności odbija się na spadku pobraniu paszy przez zwierzęta. W konsekwencji obserwujemy spadek tempa wzrostu, a w przypadku ssaków także ograniczenie laktacji, co wiąże się z ograniczeniem produktywności bydła mlecznego, a w przypadku loch z większym procentem upadków prosiąt i ich gorszą kondycją. Jednak nie jest to najgorszym, co może spotkać zwierzęta. Przy skrajnym przekroczeniu optymalnej temperatury dochodzić może do hipertermii, której częstym efektem jest śmierć zwierząt.

Mając na celu z jednej strony zachowanie dobrostanu zwierząt, z drugiej zaś strony utrzymanie efektywności produkcji należy podjąć wielokierunkowe działania związane z ograniczeniem narażenia zwierząt na działanie stresu cieplnego. Oczywiście nie osiągniemy tego bez sprawnie działającego systemu wentylacyjnego. W niektórych przypadkach uzasadniona może okazać się również decyzja o wyposażeniu budynków w system schładzania powietrza. Sposobem na ograniczenie skutków stresu cieplnego może okazać się również racjonalne żywienia zwierząt. Nie od dziś mówi się choćby o zbawiennym działaniu witaminy C, czy pozytywnych skutkach wynikających ze zwiększenia poziomu elektrolitów w paszy.

Obecnie jest najlepszy moment na to, by nasze zwierzęta zacząć przygotowywać żywieniowo na okres wysokich temperatur. Dlatego wraz z Agrifirm Polska przygotowaliśmy dla Państwa kolejne webinarium, w którym specjaliści firmy – Rajmund Falkowski (drób), Paweł Sklorz (trzoda chlewna) i Krzysztof Ratajczak (bydło) opowiedzą Państwu o konsekwencjach stresu cieplnego, oraz o tym w jaki sposób chronić zwierzęta przed jego działaniem.

Szczegółowo omówione zostaną autorskie koncepcje żywienia poszczególnych gatunków zwierząt opracowane przez specjalistów Agrifirm: stosowana na fermach drobiu produkt Heatstop, dedykowana trzodzie chlewnej produkt Summer Balance, a także stosowana w żywieniu bydła koncepcja No Stress. Jednak tematyka webinarium nie ograniczy się wyłącznie do tematów żywienia. Problem stresu cieplnego wymaga bowiem działania wielokierunkowego, dlatego też eksperci firmy poruszą tematy związane między innymi z optymalnym funkcjonowaniem systemu wentylacji, czy z zarządzaniem stadem.

Webinarium „Farmera” odbędzie się już 12 maja. Zarejestruj się już dziś!