Pewnym rozwiązaniem problemu ASF jest idea wprowadzenia kompartmentów. W wielkim skrócie polega ona na tym, że po spełnieniu dodatkowych standardów przez uczestników rynku (m.in. dostawców pasz, producentów trzody, czy zakładów ubojowych) dotyczących między innymi bioasekuracji i monitoringu ASF, możliwy będzie eksport wieprzowiny na niedostępne dziś rynki. O kompartmentach zaczęto mówić już wiele lat temu, niemniej w ostatnim czasie temat ten nieco przycichł. O postęp prac spytaliśmy podczas konferencji „Specjaliści Specjalistom” doktora Krzysztofa Jażdżewskiego, zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii:

- Nad opracowaniem projektu działania kompartmentów działa zespół pod kierownictwem Aleksandra Dargiewicza, prezesa organizacji Polpig. Na razie prace znajdują się na etapie stworzenia zasad funkcjonowania kompartmentu i teoretycznego opracowania standardów działania. Drugim krokiem będą próby testowego wdrażania go w praktyce, niezbędne będzie to jednak nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach UE – musimy angażować hodowców w innych wiodących państwach, aby równolegle rozwijały tą ideę. Wówczas będziemy mogli wnioskować do krajów trzecich o uznanie tego systemu. Prace postępują, ale perspektywę ich ukończenia szacujemy nie na miesiące, ale na lata – mówił doktor Jażdżewski.

W czasie spotkania udało nam się również porozmawiać z Aleksandrem Dargiewiczem, prezesem Polpig-u:

- Obecnie mamy w planach testowanie działania kompartmentu u jednego dużego producenta trzody, w przyszłości rozważamy także pilotażowe wdrożenie systemu w mniejszej fermie. Musimy mieć jednak świadomość tego że kompartment nie jest rozwiązaniem dla każdego – oczywiście każdy chętny będzie mógł do niego dołączyć, będzie to jednak wymagało sporych inwestycji, które nie wszystkie gospodarstwa będą w stanie ponieść. Idea ta będzie zatem dotyczyła głównie profesjonalnych stad – tłumaczył prezes Polpig-u.